BURS

Birkökler Vakfı Burs Duyurusu
2018-2019 Akademik yılında Birkökler Vakfı Bursu'nu almaya hak kazanan öğrencilerimizden istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Değerli Mezunları,

Maddi desteğe ihtiyacı olan Fakültemiz öğrencilerini desteklemek üzere oluşturulan Fen-Edebiyat Fakültesi Burs Fonu'ndan 2017-2018 Akademik yılında Matematik Bölümü’nden 4, Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 3, Kimya Bölümü’nden 3, ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden 3 olmak üzere toplamda 13 öğrenciye 12 ay süresince aylık 200 TL destek sağlanabilmiştir.

2018-2019 Akademik yılında Fakültemiz öğrencilerimize burs desteğiyle katkıda bulunmak isteyen Mezunlarımız, İTÜ Geliştirme Vakfı’nda oluşturulan "Fen-Edebiyat Fakültesi Burs Fonuna" tek seferde veya aylık otomatik ödeme talimatıyla bağışta bulunabilirler. Öğrencilerimizin burslarını kesintisiz ve sorunsuz alabilmelerini sağlamak amacıyla destekte bulunmak isteyen mezunlarımızın aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önemle rica olunur:

  • Burs fonu katkıları Ekim ayından itibaren başlayacaktır. Bu nedenle, otomatik ödeme talimatlarının 15 Ekim tarihinden başlayarak 12 ay süreli verilmesi gerekmektedir. Otomatik ödeme talimat belgesi ve aşağıdaki bilgilerin dekanlık personelinden Aynur SALAN'a elden veya e-posta ile (fe-ogrenciis@itu.edu.tr) bildirilmesi gerekmektedir.
  • Banka otomatik / bir kerede ödeme talimatına "FEN-EDEBİYAT BURS BAĞIŞI" açıklamasının yazılması İTÜ Geliştirme Vakfı'nın hesap hareketlerinde kolayca takip edilebilmesi açısından önemlidir.

Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Mezun Burs Bağış Formu

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Değerli Mensupları,

2018-2019 Akademik yılında Burs Fonuna maddi katkılarına devam etmek isteyen veya ilk kez katkıda bulunacak mensuplarımız, maaş hesaplarından en az 40 TL olmak üzere verecekleri otomatik ödeme talimatıyla İTÜ Geliştirme Vakfı'na ait İş Bankası hesabına (IBAN: TR 65 0006 4000 0011 2230 0398 00) para aktarabilirler. Öğrencilerimizin burslarını kesintisiz ve sorunsuz alabilmelerini sağlamak amacıyla destekte bulunmak isteyen mensuplarımızın aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önemle rica olunur:

  • Burs fonu katkıları Ekim ayından itibaren başlayacaktır. Bu nedenle, otomatik ödeme talimatlarının 15 Ekim tarihinden başlayarak 12 ay süreli verilmesi gerekmektedir. 12 aylık otomatik ödeme talimatı vermeyen mensuplarımızın bağışları kabul edilemeyecektir.
  • Otomatik ödeme talimat belgesi ve bilgisinin dekanlık personelinden Aynur SALAN'a elden veya e-posta ile (fe-ogrenciis@itu.edu.tr) bildirilmesi gerekmektedir.
  • Otomatik ödeme talimatına "FEN-EDEBİYAT BURS BAĞIŞI" açıklamasının yazılması İTÜ Geliştirme Vakfının hesap hareketlerinde kolayca takip edilebilmesi açısından önemlidir.

Destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

BURS KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Prof. Dr. Nazmi Postacıoğlu (FIZ) (nposta@itu.edu.tr)

Prof. Dr. Ayfer Kalkan Burat (KIM) [Başkan] (kalkanayf@itu.edu.tr)

Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu (FIZ) (eaksoy@itu.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta (BIO) (bbalta@itu.edu.tr)

Öğr. Gör. Evren Tanrıöver (MAT) (tanriovere@itu.edu.tr)