İTÜ Staj EsaslarıStaj Evrakları İşlem Adımları:

  1. Staj başvuru formunuzu (Ek-1) firma yetkilisine ve bölümünüz staj komisyon üyesine imzalatınız.

  2. Staj sözleşmesinde kendi kısmınızı doldurduktan sonra firmaya onaylatınız.

  3. Dekanlık onayı alınız.
Bölüm Esasları
Staj Yapılan Kurumlar