Başlangıçta Temel Bilimler Fakültesi içinde yer alan Fizik Kürsüleri, 1982 sonrası Fen Edebiyat Fakültesi içinde Fizik Mühendisliği Bölümü olarak yeniden örgütlenmişlerdir. Bölümümüz, az sayıda öğretim üyesi kadrosu ile ilk mezunlarını vermiş; zamanla hem lisans ve lisansüstü programlarını, hem de araştırma laboratuvarlarını geliştirerek çok sayıda öğretim üye ve yardımcılarının da katılımıyla bugünkü uluslararası düzeyine erişmiştir.Fizik Mühendisliği Programı

Fizik Mühendisliği Programı, fizik biliminin sağladığı kuramsal ve deneysel bilginin mühendislik formasyonu ve programlama teknikleriyle birleştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bölümde, ulusal ve uluslararası işbirliklerle; yoğun madde fiziği, nükleer fizik, parçacık fiziği, atom ve molekül fiziği, matematiksel fizik, kütleçekim, kozmoloji, astrofizik ve istatistiksel fizik gibi alanlarda kuramsal, deneysel ve hesaplamalı araştırmalara imza atılmaktadır. Fizik Mühendisliği Bölümü’nde, Çapraz Bağlı Malzemeler, Dielektrik Spektroskopi, Elektrokimyasal Kaplama ve Karakterizasyon, Hesaplamalı Reoloji, Lazer Malzeme Sentezi ve Optik, Manyetik Malzeme, Manyetizma ve Düşük Sıcaklıklar, MOSpekt-Moleküler Spektroskopi, Nano Boyutta Yüzey Bilimi, Nanomekanik, Nanosem, Nükleer Fizik, Reolojik Ölçümler ve Nanokompozit Üretim, Sıvı Kristal, Spektroskopi ve Yüksek Enerji Astrofiziği laboratuvarları bulunmaktadır. Alınan ödül ve projeler sayesinde, bölümde laboratuar ve araştırma konuları gün geçtikçe zenginleşmektedir.

Fizik Mühendisliği Lisans Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, bölümde ve üniversitemizdeki diğer mühendislik bölümleri bünyesinde açılan seçmeli dersler sayesinde istedikleri konularda uzmanlaşma şansı bulabilmektedirler. Bu sayede öğrenciler, temel bilimler ve çeşitli mühendislik dallarında, yurtiçi ve yurtdışında saygın kurumlarda lisansüstü eğitim alabilmekte, akademik çalışmalar yürütebilmekte ve sağlıktan elektroniğe, bilişimden finansa uzanan geniş bir yelpazede kariyer fırsatları yakalayabilmektedir.

Bölümün internet sayfası: Fizik MühendisliğiAraştırma Konuları

 • Astrofizik

 • Hesaplamalı fizik

 • İnce film fiziği

 • Kozmoloji

 • Kuantum alan kuramı

 • Manyetik malzemeler

 • Matematiksel fizik

 • Nanoboyutta malzeme sentezi

 • Nanomekanik, yüzey fiziği, atomik kuvvet mikroskobu

 • Nükleer fizik

 • Optik ve dielektrik spektroskopi

 • Optik ve Lazerler

 • Parçacık fiziği

 • Polimer fiziği

 • Sıvı kristaller

 • Yumuşak madde fiziği