Özgörev

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin ana misyonu bünyesindeki beş bölüm ve dört lisans programı ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi’nin lisans ve lisansüstü programlarında mühendislik, temel bilimler ile insan ve toplum bilimleri alanında uluslararası standartlarda eğitim vermektir. Öğrencilerimizi analitik düşünebilen, problem çözebilen, eleştirel düşünceye açık, bilimsel ve teknik yetkinliğe sahip, bilgi üretebilen bireyler olarak yetiştirmek eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bilginin üretilmesine, yaygınlaştırılmasına ve topluma aktarılmasına katkıda bulunmak görevimizdir.
Özgörü

Fen-Edebiyat Fakültesi’nin vizyonu, paydaşlarımızın gereksinimlerine cevap verebilen, bilimsel ve teknik yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmalara uygun, yenilikçi bireyler yetiştirmek, fen bilimleri ile insan ve toplum bilimleri alanında araştırmada ve bilimsel çıktı üretmede uluslararası düzeyde öncü olmaktır.
Temel Değerler

 • Katılımcı, paylaşımlı ve insan odaklı yönetim anlayışı

 • Gelişime, yeniliğe ve farklılıklara açıklık

 • Sürekli gelişim ve rekabetçiliğe dayalı girişimcilik

 • Etik kurallar temelinde eğitim ve araştırmada kalite

 • Şeffaflık ve tarafsızlık

 • Akademik-İdari personel, öğrenciler ve diğer paydaşların memnuniyeti
Amaç ve Hedefler

 • Matematik, Fizik Mühendisliği, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi temel bilimler ve mühendislik alanlarında güçlü bir alt yapısı olan, problem çözme yeteneğine sahip, özgün tasarımlar yapabilen, mesleki ve etik sorumluluk bilinci olan, etkin iletişim becerisine sahip, yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrayan mezunlar vermek ve araştırmacılar yetiştirmek,

 • Güncel teknolojiler ve disiplinlerarası mühendislik konularında bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapan bireyler yetiştirmek,

 • Bilim ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak araştırmalar yapmak, yayınlamak ve bunları ürüne dönüştürmek,

 • Nitelikli eğitim ve araştırma yapacak ve güncel ihtiyaçlara cevap verebilecek öğretim üyeleri yetiştirmek,

 • Endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda matematik, fizik, kimya, moleküler biyoloji ve genetik alanlarında projeler geliştirmek ve hizmet vermek,

 • İnsan ve toplum bilimleri alanında öğrencileri araştırma ve günlük hayatla kesişen siyaset, etik, estetik, kültürel çalışmalar ve tarih gibi konularda sürdürülen çeşitli ders, proje ve seminerlerle eğitmek ve bu kapsamda bilimsel araştırmalar yapmaktır.