Sosyoloji Bölümü, İTÜ öğrencilerine insan ve toplum bilimleri konularında dersler vermek ve araştırmalar yapmak üzere 1997 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Kurulduğundan bugüne, bünyesindeki öğretim üyeleriyle İTÜ öğrencilerine her dönem 50’yi aşkın ders vermiş, haftalık seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemiştir. Hâlihazırda, her dönemde, yaklaşık 3000 öğrenci için dersler açılmaktadır. İTÜ öğrencilerinin, eğitimleri boyunca almak zorunda oldukları kredilerin yaklaşık %20’sini Sosyoloji Bölümü karşılamaktadır.

Bu dersleri alan öğrenciler araştırma yapmaya ve günlük hayatla kesişen siyaset, etik, estetik, kültürel çalışmalar ve tarih gibi konularda sürdürülen çeşitli seminerlere katılmaya teşvik edilmektedir. Sosyal bilimlere uluslararası düzeyde katkıda bulunabilmeyi hedefleyen araştırma başlıklarımız devlet, iktidar, güç, yurttaşlık, din ve siyaset, karşılaştırmalı etik, demokrasi, maddi kültür, bilim ve teknoloji, küresel değişim, kimlik ve ötekilik, çevre krizi, yerel ağlar ve iktidar/güç gibi konularla yakından ilgilidir.

Sosyoloji öğretim programı, tarih, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi ve kuramı, bilim ve teknoloji tarihi ve felsefesi gibi alanlarda geleneksel analiz, teknik ve yaklaşımlarının yanı sıra, bu alanlarda gelişmekte olan yeni yöntemlere ve alternatif yaklaşımlara da gelişimsel bir süreç kapsamında açıktır.

İTÜ Sosyoloji Bölümü, insan ve toplum bilimleri meselesiyle ilgilenen öğrencilerin; toplumsal güç ilişkileri, iktidar, baskı-özgürlük, dağıtıcı adalet, kimlik, bireysel fayda, kamu yararı, bilim ve teknolojinin insan ve toplum üzerindeki etkileri gibi çeşitli kavramsal konularda sorgulayıcı ve eleştirel bir yaklaşım çerçevesi içinde düşünce yeteneklerini geliştirerek zenginleştirmeyi amaçlar.

İTÜ Sosyoloji Bölümü, eşitsizlik ve adaletsizliğin; sermaye, rekabet, bilgi, toplumsal cinsiyet, sınıf ve güç ilişkileri gibi iktidar alanlarında sürekli yeniden üretildiği dünyamızda, bu sorunsalların sorgulanmasına ve sosyal, politik, etik ve kültürel düşüncenin ışığında değerlendirilecek ilgili politikaların seçenekli olarak üretilmesine katkıda bulunmaya büyük önem vermektedir.


Bölümün internet sayfası: İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü