Laboratuvar Sorumlu Kişi Çalışma Alanı
Öğrenci
(Lisans)
Araştırma Endüstriyel
Hizmet
Çapraz Bağlı Malzemeler Araştırma Laboratuvarı Doç. Dr. Gülay Acar X X
Dielektrik Spektroskopi Laboratuvarı Prof. Dr. Ferid Salehli X X
Elektrokimyasal Ölçüm Laboratuvarı Prof. Dr. Esra Özkan Zayim X
İnce Film Kaplama ve Karakterizasyon Laboratuvarı Doç. Dr. Hakan Karaağaç X X X
Laser Spektroskopi Laboratuvarı Prof. Dr. Günay Başar X
Lazer Malzeme Sentezi ve Optik Laboratuvarı Prof. Dr. Gönül Eryürek X X X
Manyetik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı Doç. Dr. Baki Altuncevahir X X
Manyetizma ve Düşük Sıcaklıklar Laboratuvarı Prof. Dr. Mustafa Özdemir X
MOSpekt- Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı Prof. Dr. Yaşar Yılmaz X X X
Nano Boyutta Yüzey Bilimi Laboratuvarı Prof. Dr. Oğuzhan Gürlü X X X
Nanomekanik Laboratuvarı Prof. Dr. Hakan Özgür Özer X
Nanoyapı Yarıiletken Araştırma Laboratuvarı (NANOSEMLAB) Prof. Dr. Hilmi Ünlü X X
Nükleer Fizik Araştırma Laboratuvarı Prof. Dr. Cenap Özben X
Reolojik Ölçümler & Nanokompozit Araştırma Laboratuvarı Prof. Dr. Sevim İşçi Türütoğlu X X
Sıvı Kristal Araştırma Laboratuvarı Prof. Dr. Haluk Özbek
Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
X X X
Spektroskopi Laboratuvarı Doç. Dr. Demet Kaya Aktaş X
Lab00 Doç. Dr. Mehmet Ramazanoğlu X X X
Lab01 Doç. Dr. Mehmet Ramazanoğlu X X X
İleri Malzemeler Araştırma Laboratuvarı Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu X
Ultrahızlı ve lineer olmayan optik Laboratuvarı Bölüm Başkanı X X
Veri Bilimi Araştırmaları Laboratuarı Prof. Dr. M. Altan Çakır X X X
Yüksek Enerji Astrofiziği Laboratuarı (HEAP) Prof. Dr. Kazım Yavuz Ekşi X
Yüksek Enerji Fiziği Laboratuarı Prof. Dr. Kerem Cankoçak X X
Matematiksel Fizik Laboratuarı Prof. Dr. Ömer Faruk Dayı X
Genel Fizik Laboratuvarı L1 F2 Bölüm Başkanı X
Genel Fizik Laboratuvarı L1 F4 Bölüm Başkanı X
Genel Fizik Laboratuvarı L1 F5 Bölüm Başkanı X
Genel Fizik Laboratuvarı L2 F1 Bölüm Başkanı X
Genel Fizik Laboratuvarı L2 F2 Bölüm Başkanı X
Fizik 3 Laboratuvarı Bölüm Başkanı X
Modern Fizik Laboratuvarı Bölüm Başkanı X
Elektronik Laboratuvarı Bölüm Başkanı X
Digital Elektronik Laboratuvarı Bölüm Başkanı X
Deneysel Fizik Bölüm Başkanı X