İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 1998 yılında Biyoloji Bölümü adıyla kurulmuş ve 1999 yılında Üniversite Giriş Sınavı ile ilk öğrencilerini almıştır. Biyoloji Bölümü, Üniversitemiz Senatosu’nun teşvik ve desteği ile, programını da revize ederek 2000 yılı Ocak ayında Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü adını almıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını verdiği 2003 yılından 2017 yılına kadar 493 lisans mezun vermiştir. Kurulduğunda %30 İngilizce eğitim veren Bölümümüz 2011 yılından beri %100 İngilizce olarak eğitime devam etmektedir. Öğrencilerimiz, Kimya, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği ile Çift Anadal Programı dahilinde ikinci diploma alarak mezun olabilmektedir. 2017 yılı itibari ile 346 kayıtlı lisans öğrencisi bulunan Bölümümüzde hali hazırda 12 öğretim üyesi, 18 araştırma görevlisi ve 1 uzman görev yapmaktadır.


Bölümümüz, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin de desteğiyle açılan ve bugün İTÜ'nün diğer mühendislik bölümlerinin de katkılarıyla çok disiplinli nitelikte yürütülen “Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji” Lisansüstü Programı ile disiplinlerarası alanlarda yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirilmesine katkı sunmaktadır. Bu program, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen “Mühendislikte İleri Teknolojiler” Programı’na dahil altı programdan biri olarak 2001 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır. 2014 yılından beri, program Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak “Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji” Anabilim Dalı altında devam etmektedir. Programımız geniş ve çeşitlilik içeren kapsamı ile pek çok değişik alandan öğrencileri kabul etmekte (Biyoloji, Fizik, Kimya, Biyomühendislik başta olmak üzere diğer Mühendislik Bölümleri) ve ülkemizde moleküler biyoloji, genetik ve biyoteknoloji alanlarındaki nitelikli işgücü eksikliğinin kapatılmasını, bilime dünya çapında katkıda bulunmayı ve bu bilimsel çıktıları ülkemizde modern endüstriyel teknolojilerin geliştirilebilmesi için uyarlamayı mümkün kılmayı hedeflemektedir. İlk mezunlarını verdiği 2003 yılından 2017 yılına kadar 147 yüksek lisans ve 40 doktora tezi tamamlanarak mezunlar verilmiştir. Hali hazırda 69 doktora öğrencisi ve 57 yüksek lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Öğretim Üyelerimiz ayrıca Nanobilim ve Nanoteknoloji Programı gibi çok disiplinli programlara da destek vermektedir.Moleküler Biyoloji ve Genetik ProgramıÜniversitemizin genç ve araştırma odaklı bölümlerinden biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, yaptığı araştırmalarla, ülkemizin bu alanda önemli bir birikime sahip olması adına yaşamın temel prensiplerini moleküler düzeyde anlamayı ve diğer disiplinlerle birlikte çalışarak bu bilgiyi; tıp, tarım, gıda, çevre ve endüstri gibi pek çok alanda uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Bu programı seçen öğrencilerimiz; bakteri-maya genetiği, insan genetiği, moleküler immünoloji, protein yapı ve dinamiği, çevre mikrobiyolojisi, nörobiyoloji, moleküler modelleme gibi temel bilim çalışmalarının yanı sıra; biyomalzemeler, biyonanoteknoloji, biyoteknolojik ilaçlar, enzim biyoteknolojisi, protein mühendisliği gibi disiplinlerarası ve uygulamalı araştırmalar yapabilmektedirler. Temel fen bilimleri derslerinin yanı sıra mikrobiyoloji, moloküler biyoloji, genetik, moleküler genetik, biyokimya, biyoteknoloji, immünoloji gibi alan dersleri alan öğrencilerimiz; İTÜ Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji ve Genetik Araştımaları Merkezi’nin (MOBGAM) geniş olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı’nı başarıyla bitiren mezunlarımızın bir bölümü akademik kariyerlerine devam etmeyi seçmekte ya da ilaç şirketlerinde klinik çalışmalarında, biyoteknolojk ilaç sektöründe, biyoteknoloji firmalarında, genetik laboratuvarlarında ve tüp bebek merkezleri gibi kurumlarda çalışma olanağı bulmaktadırlar.

Bölümün internet sayfası: Moleküler Biyoloji ve Genetik BölümüAraştırma Konuları


 • Bakteri Genetiği

 • Biyonanoteknoloji

 • Biyomateryaller

 • Biyomineralizasyon

 • Biyosensörler

 • Biyoteknolojik ilaçlar

 • Çevre Biyoteknolojisi

 • Doku Mühendisliği

 • Enzim Biyoteknolojisi

 • Fermentasyon Teknolojisi

 • Hesaplamalı Biyoloji

 • İnsan Genetiği

 • Kök Hücre Çalışmaları

 • Maya Genetiği

 • Metabolik Mühendislik

 • Mikrobiyal Biyoteknoloji

 • Moleküler İmmünoloji

 • Nörobiyoloji

 • Protein Mühendisliği

 • Sistem Biyolojisi