Matematik Bölümü İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, 1971 yılında Temel Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuş, 1982 yılında şimdiki adını almıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi, Ayazağa Yerleşkesi'nin en eski fakültesidir. Fakültenin ilk kurulan bölümü, 1973-1974 akademik yılından itibaren öğrenci almaya başlayan ve ilk mezunlarını 1977 yılında veren Matematik Mühendisliği Bölümüdür.


Matematik Mühendisliği Programı

Yaşamın her anı sayıların dengesi üzerine kuruludur. Hayatın temeli olan sayılara odaklanan Matematik Mühendisliği Programı, kuramsal ve uygulamalı matematik, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim vermekte ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Matematik dersleri ve mühendislik formasyonunu sağlayan zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra bilgisayar ve finans konularında uygulamalı dersler verilen programda öğrenciler; bilimsel problemleri tanımlayıp modelleme ve çözümleyebilme yeteneği kazanmaktadırlar.

Bölüm mezunları akademinin yanı sıra finans, bankacılık, savunma sanayi araştırma laboratuvarları, sigortacılık, sağlık, ilaç, gıda, hazır giyim ve bilişim sektörleri gibi farklı iş alanlarında çalışmaktadırlar.

Bölümün internet sayfası: Matematik Mühendisliği


Araştırma Konuları

 • Analiz / Fonksiyonel Analiz

 • Cebir

 • Cebirsel Yapılar ve Temsilleri

 • Çizge Kuramı

 • Diferansiyel Denklemler

 • Diferansiyel Geometri

 • Fraktal Geometri

 • İstatistik

 • Karmaşık Analiz

 • Matematiksel Finans ve Ekonomi

 • Optimizasyon / Kontrol Teori

 • Sayısal Analiz

 • Topoloji

 • Veri Analizi