Laboratuvar Sorumlu Kişi Çalışma Alanı
Öğrenci
(Lisans)
Araştırma Endüstriyel
Hizmet
L001-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Doç. Dr. İbrahim Özçeşmeci X
L002-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof.Dr. Ahmet Gül X
L003-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof. Dr. Ayfer Kalkan Burat X
L004-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG04 Prof. Dr. Zehra Bayır X
L005-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof. Dr. Esin Hamuryudan X
L006-Metal-Organik/Makrosiklik Malzemeler ve
Spektro/Elektrokimya Araştırma Laboratuvarı
Prof.Dr. İsmail Yılmaz X
L007-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof. Dr. Esin Hamuryudan X
L2/214-Anorganik Araştırma Laboratuvarı-MAMARG Prof.Dr. Makbule Burkut Koçak X
L106-Enstrümental Analitik laboratovarı Prof. Dr. Mustafa Özcan X
L2/306-İyon Kromatografi Lab. Doç. Dr. Gülçin Yılmaz X
L6/105-Organik Kimya Doç. Dr. Gönül Yapar X
L201-Makromolekül Mühendisliği Araştırma Grubu (MERG) Prof.Dr. Metin H. Acar X
L202-Makromolekül Mühendisliği Araştırma Grubu (MERG) Prof.Dr. Metin H. Acar
L203-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Gürkan Hızal X
L204-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Ümit Tunca X
L206-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Gürkan Hızal X
L213-Kompleks Makromolekül Merkezi Prof. Dr. Hakan Durmaz X
L2/210-Moleküler Biyokimya Lab. Doç. Dr. B. Şebnem Sesalan
Dr. Öğr. Üyesi Onur Alptürk
X
L2/111-Organik sentez ve karakterizasyon laboratuarı Doç. Dr. Ayşe Özdemir X
L2/103-Polimeric Malzemeler Araştırma
Geliştirme Lab.(POLMAG)
Prof. Dr. H. Ayşen Önen
Prof. Dr. İ. Ersin Serhatlı
X
L2/105-Polimeric Malzemeler Araştırma
Geliştirme Lab.(POLMAG)
Prof. Dr. H. Ayşen Önen
Prof. Dr. İ. Ersin Serhatlı
X
L6/102-Elektrokimyasal Analiz Laboratuvarı Doç. Dr. Gülcemal Yıldız X
L2/102-Supramoleküler Kimya Laboratuvarı Doç. Dr. Abdullah Aydoğan X
L101-Kapiler Elektroforez/ Biyopolimer Uygulamaları
Araştırma Labaratuvarı
Prof. Dr. Bedia Erim Berker X X
L102-Kapiler Elektroforez/ Biyopolimer Uygulamaları
Araştırma Labaratuvarı
Prof. Dr. Bedia Erim Berker X X
L2/114-Organik ve Organometalik Kimya Doç. Dr. Barış Yücel X
L109-İTÜ-MIP Laboratuvarı Prof. Dr. Orhan Güney X X
L2/115-İTÜ-OSAG-1 (Organik Sentez Araştırma Grubu) Prof. Dr. Okan Sirkecioğlu X X
L108-Reçine- Pol. Sentez Lab/Kimya Lab. Prof. Dr. Nilgün Kızılcan X X
L2/104-Kimya/Blok kopolimer ve Heterojen Polimerler
Sentez Laboratuarı
Doç. Dr. Nesrin Köken X X
L209-İTÜ-OSAG (Organik Sentez Araştırma Grubu) Prof. Dr. Naciye Talınlı X
L2/112-ORMEKAL (Organik Sentez ve Mekanizma
Araştırma Laboratuvarı)
Prof. Dr. Olcay Anaç X
L207-Polimer Jeller Araştırma Laboratuvarı Prof.Dr. Oğuz Okay X
L208-Polimer Jeller Araştırma Laboratuvarı Prof.Dr. Oğuz Okay X
L304-Organik Materyal Kimyası Araştırma Grubu Prof. Dr. Turan Öztürk X
L2/112-Organometalik katalizör ve Poliolefin tasarım,
sentez ve karakterizasyon Laboratuvarı
Prof. Dr. Ozan Sanlı Şentürk X X
L2/109-DOSSAG (Doğal ve Sentetik Surfaktant
Araştırma Grubu Laboratuvarı)
Prof. Dr. Oya G. Atıcı X
L211-İTÜ-OSAG-2 (Organik Sentez Araştırma Grubu) Doç. Dr. İbrahim Volkan Kumbaracı X
L2/203-205-Organik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Dr. Kerem Kaya X
L2/302-304-Analitik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Özlem Çakı Kale X
L2/303-305-Analitik Kimya Öğrenci Laboratuvarı Özlem Çakı Kale X
L6/201-203-Genel Kimya Öğrenci Laboratuvarı Dr. Çağatay Altınkök X
L6/204-206-Genel Kimya Öğrenci Laboratuvarı Dr. Çağatay Altınkök  X
L6/304-306-Fiziksel Kimya Öğrenci Laboratuvarı Necla Bektaş X
L6/106-Merkezi/Enstrümental Analitik Laboratuvarı Dr. Zeynep Kalaycıoğlu X