DEKAN

e5499222-baf6-455d-960a-9b937220225c

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU

alveroglu@itu.edu.tr

Tel.: 0212 285 33 40 (dekanlık)

DEKAN YARDIMCILARI

 

                                                   Bünyamib Karagöz-9a7f-397547df3e68                                                                                                       Mukaddes Özçeşmeci

                                             Prof. Dr. Bünyamin KARAGÖZ                                                                                                  Doç. Dr. Mukaddes ÖZÇEŞMECİ    

                                                  (İdari)                                                                                                                                                          (Eğitim)

                                                       karagozb@itu.edu.tr                                                                                                                                             selcukoglu@itu.edu.tr

                                                 Tel.: 0212 285 33 40                                                                                                                           Tel.: 0212 285 33 40

FAKÜLTE SEKRETERİ

bingols

Selami BİNGÖL

        bingols@itu.edu.tr

            Tel.: 0212 285 34 31

          BÖLÜM BAŞKANLARI

                                                   Matematik Bölümü                                                                                           Fizik Mühendisliği Bölümü                                                       Kimya Bölümü
                                                  Prof. Dr. Murat SARI                                                                                           Prof. Dr. Emre Onur KAHYA                                                Prof. Dr. Bahire Filiz ŞENKAL
                                                                                                                                             emre                                                             filiz
                                                                     
                                                                                                                 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü                                                                                            Sosyoloji Bölümü
                                                                                                                          Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR                                                                                                  Doç. Dr. Hasan KARATAŞ 

                                                                                                                                                               hasan

      DEKAN SEKRETERİ

                                                                                                                                                         Image

                                                                                                                                                                    Selma ÖZDEMİR

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               Tel.: 0212 285 33 40

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Prof. Dr. İlkay BAKIRTAŞ AKAR
Prof. Dr. Gönül ERYÜREK
Doç. Dr. İbrahim ÖZÇEŞMECİ
Doç. Dr. Gülcemal YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BALTA

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR
Prof. Dr. Murat SARI
Prof. Dr. Emre Onur KAHYA
Prof. Dr. Bahire Filiz ŞENKAL
Prof. Dr. Mine YURTSEVER
Prof. Dr. Esra ZAYİM
Prof. Dr. Zehra BAYIR
Doç. Dr. Hasan KARATAŞ
Doç. Dr. Tolga BİRKANDAN
Doç. Dr. Halil BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üyesi İzzet GÖKSEL

SENATO ÜYESİ

Prof. Dr. Zehra BAYIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ

Araş. Gör. Neslihan TURHAN

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Halil SERDAR