DEKAN

e5499222-baf6-455d-960a-9b937220225c

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU

alveroglu@itu.edu.tr

Tel.: 0212 285 33 40 (dekanlık)

DEKAN YARDIMCILARI

 

                                                   Bünyamib Karagöz-9a7f-397547df3e68                                                                                                       Mukaddes Özçeşmeci

                                             Prof. Dr. Bünyamin KARAGÖZ                                                                                                  Doç. Dr. Mukaddes ÖZÇEŞMECİ    

                                                  (İdari)                                                                                                                                                          (Eğitim)

                                                       karagozb@itu.edu.tr                                                                                                                                             selcukoglu@itu.edu.tr

                                                 Tel.: 0212 285 33 40                                                                                                                           Tel.: 0212 285 33 40

FAKÜLTE SEKRETERİ

bingols

Selami BİNGÖL

        bingols@itu.edu.tr

            Tel.: 0212 285 34 31

          BÖLÜM BAŞKANLARI

                                                   Matematik Bölümü                                                                                           Fizik Mühendisliği Bölümü                                                       Kimya Bölümü
                                                  Prof. Dr. Murat SARI                                                                                           Prof. Dr. Emre Onur KAHYA                                                Prof. Dr. Bahire Filiz ŞENKAL
                                                                                                                                             emre                                                             filiz
                                                                     
                                                                                                                 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü                                                                                            Sosyoloji Bölümü
                                                                                                                          Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR                                                                                                  Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN

                                                                                                                                                               

      DEKAN SEKRETERİ

                                                                                                                                                         Image

                                                                                                                                                                    Selma ÖZDEMİR

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               Tel.: 0212 285 33 40

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Prof. Dr. İlkay BAKIRTAŞ AKAR
Prof. Dr. Gönül ERYÜREK
Doç. Dr. Mukaddes ÖZÇEŞMECİ
Doç. Dr. Muhammet Übeydullah KAHVECİ
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BALTA

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Prof. Dr. Zeynep Petek ÇAKAR
Prof. Dr. Murat SARI
Prof. Dr. Emre Onur KAHYA
Prof. Dr. Bahire Filiz ŞENKAL
Prof. Dr. Mine YURTSEVER
Prof. Dr. Esra ZAYİM
Prof. Dr. Zehra BAYIR
Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN
Doç. Dr. Hakkı Tunçay ÖZER
Doç. Dr. Ergün YARANERİ
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BALTA

SENATO ÜYESİ

Prof. Dr. Zehra BAYIR

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TEMSİLCİSİ

Araş. Gör. Alican TOPALOĞLU

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Göktuğ KARAKUŞ