2022-2023 Güz Yarıyılında Havuz derslerinde (FIZ 101/E, FIZ 102/E, MAT 103/E, MAT 104/E, MAT 210/E, KIM 101/E) uygulanacak olan 'Ders başarı kriterleri', 'VF koşulları' ve 'Ders geçme koşullarının' aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

Ders Başarı Kriterleri
-%30  1. Arasınav,
-%30  2. Arasınav, 
-%40  Final Sınavı

Sınav Notlarının Değerlendirilmesi
-Sınavlar çoktan seçmeli şekilde yapılacaktır.
-Sınav notları öğrencinin doğru yanıt sayısından, yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanacaktır. Sınav notunun negatif olması durumunda, not sıfır olarak kabul edilecektir.

VF Şartı
-Yarıyıl içi çalışmalarından en az %25 başarı sağlanması (60 üzerinden en az 15) gerekmektedir.

Ders Geçme Koşulu
40,00/100,00 olarak belirlenmiştir.


'Course success criteria', 'VF conditions' to be applied in common courses (FIZ 101/E, FIZ 102/E, MAT 103/E, MAT 104/E, MAT 210/E, KIM 101/E) in the 2022-2023 Fall Semester and 'Course passing requirement' will be applied as follows.

Course Success Criteria
-30% 1st Midterm,
-30% 2nd Midterm,
-40% Final Exam

Evaluation of Exam Grades
-The exams will be multiple choice.
-Exam grades will be calculated by subtracting one quarter of the number of wrong answers from the number of correct answers. If the exam grade is negative, the grade will be considered as zero.

VF Charter
- It is required to achieve at least 25% success (at least 15 out of 60) from the semester studies.

Course Passing Requirement
It is determined as 40.00/100.00.