Project No Project Title Coordinator Start Date End Date Status Type
115G078 Biyobenzer Ranibizumab:Yerli Olarak Geliştirilmesi Ve Üretilmesi

GİZEM DİNLER DOĞANAY 01.05.2016 01.05.2020 Yürürlükte 1007 - Kamu
115F227 Kendiliğinden Organize Peptit Nanotuplerde Faz Geçişleri Ve Ferroelektrik Olaylar.-- FERİD SALEHLİ 15.03.2017 15.03.2020 Yürürlükte Uluslararası
215Z095 İnsan Hücre İçi Reseptorü, NOD-Benzeri Reseptör 11 (NLR11)in Moleküler Genetik Karakterizasyonu ve Edinsel Hücre Cevabının NLRP11 Tarafından Regülasyonu CEREN ÇIRACI 15.04.2016 15.04.2019 Yürürlükte 3501 - Kariyer
315M401 Düşük Maliyetli Ve Yüksek Verimlilikli Transfer Edilebilir Cu2znsns4 Tabanlı 3. Nesil Güneş Hücrelerin Üretimi HAKAN KARAAĞAÇ 01.04.2017 01.04.2019 Yürürlükte 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
115Z169 Hücre Sağ Kalım Mekanizmasında Bag-1 İzoformlarının Etkileşim Partnerlerinin Kanserli ve Normal Meme Epitel Hücrelerinde Tespiti GİZEM DİNLER DOĞANAY 01.11.2015 01.11.2018 Yürürlükte 1001 - Araştırma
115Z501 Yüksek Mobiliteli Polimerik Yarıiletken Malzemelerin Tasarlanması, Özelliklerinin Kuantum Mekanik ve Moleküler Dinamik Simulasyon Yöntemleriyle İncelenmesi MİNE YURTSEVER 01.10.2015 01.10.2018 Yürürlükte 1001 - Araştırma
216Z040 Fotobaşlatılmış 4+4 Siklo Katılma Reaksiyonu Ile Fonksiyonlandırılabilir Adım Polimerlerin Sentezi GÜRKAN HIZAL 01.07.2017 01.07.2018 Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
115Z524 Nöral Gelişimde Rol Oynayan Nfib Transkipsiyon Faktörü ile Etkileşen ve Nfib İşlevini Düzenleyen Yeni Proteinlerin Araştırılması ASLI KUMBASAR 15.11.2015 15.05.2018 Yürürlükte 1001 - Araştırma
116F026 Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki İleri Veri Çözümleme Teknikleri İçin Derin Öğrenim Metotları MUAMMER ALTAN ÇAKIR 15.05.2016 15.05.2018 Yürürlükte 3001 - Başlangıç AR-GE
114F321 Sicim Kuramının Düalite Kovaryant Formülasyonları Ve Burulmalı Kompaktifikasyonlar AYBİKE ÖZER 15.04.2015 15.04.2018 Yürürlükte Uluslararası
115E015 Suyla Bulaşan Patojenlerin Yüzey Plazmon Floresan Spektroskopi Tekniği İle Hızlı Tayini FATMA NEŞE KÖK 01.04.2016 01.04.2018 Yürürlükte 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
115R030 Nonlineer Optik Uygulamalar için Yeni Push-Pull Ftalosiyaninler MAKBULE KOÇAK 01.10.2015 01.04.2018 Yürürlükte 1001 - Araştırma
116Z980 Duyarlı ve Kendi Kendini Onarabilen Kaliks[4]pirol Bazlı Supramoleküler Polimerler ABDULLAH AYDOĞAN 01.05.2017 01.03.2018 Yürürlükte 3001 - Başlangıç AR-GE
115Z819 Bir Edinsel Bağışıklık Olan T2 Hücre Cevabının Nod Benzeri Reseptorleri (Nlr) ile Regülasyon Mekanizmalarının Karakterizasyonu CEREN ÇIRACI 15.01.2016 15.01.2018 Yürürlükte 3001 - Başlangıç AR-GE
115F315 Gelişi Güzel Rahatsız Edilmiş Sıvı Kristal Yüzey Karakterizasyonu MEHMET KERİM RAMAZANOĞLU 01.01.2016 01.01.2018 Yürürlükte 3001 - Başlangıç AR-GE
116Z146 Sistein ve Homosisteinin Sulu Ortam Tayini için Floresans Özellikli Iminle Konjuge Aza-Bodipy Sentezi AYŞE ÖZDEMİR 01.02.2017 01.01.2018 Yürürlükte 3001 - Başlangıç AR-GE
115C126 HAFİF SKALER TOP KUARK BARINDIRAN SÜPERSİMETRİK MODELLERİN 13 TeV MERKEZ ÇARPIŞMA ENERJISINDE ÖLÇÜM ALAN CMS ALGICINDA TEK LEPTON + b-JET VE KAYIP ENERJİ VERİLERİNDE ARANMASI MUAMMER ALTAN ÇAKIR 02.12.2015 01.12.2017 Yürürlükte BİDEB-2232
115Z887 Nanoceria İle Katalizlenen Fenton Benzeri Reaksiyon İle Hidroksil Radikali Üretimi ve Süpürülmesi BİRSEN ÖZTÜRK 01.12.2015 01.12.2017 Yürürlükte 3001 - Başlangıç AR-GE
114Z244 Septin3 Proteininin P60-Katanin İle Etkileşiminin Fiziksel ve Fonksiyonel Olarak Aydınlatılması ARZU KARABAY KORKMAZ 15.10.2014 15.10.2017 Yürürlükte 1001 - Araştırma
114Z312 Farklı Kimyasal ve Mekanik Özellikte Bölgeler İçeren Biyouyumlu Hidrojel Tasarımları OĞUZ OKAY 15.10.2014 15.10.2017 Yürürlükte 1001 - Araştırma
214Z297 Küçük Molekül Donörler ve Polimerik Akseptörler İçeren Güneş Hücreleri TURAN ÖZTÜRK 15.07.2015 15.07.2017 Yürürlükte Uluslararası
116C028 Black Holes, String Theory and Complex Geometry MEHMET ÖZKAN 22.06.2016 21.06.2017 Yürürlükte 2236-CoFund
214M013 Florlu Polimerlerin Fas Killeri İle Modifiye Edilerek Geliştirilmiş Özellikli Malzeme Elde Edilmesi YUSUF YAĞCI 15.05.2015 15.05.2017 Yürürlükte Uluslararası
214Z088 Alcian Blue Boyasına Alternatif Katyonik Ftalosiyaninlerinlerin Sentezi ve Biyolojik Kullanımı ESİN HAMURYUDAN 15.05.2015 15.05.2017 Yürürlükte 1001 - Araştırma
114F036 İki Boyutlu Grafen Kristallerinin Ve Bi2te3 Topololojik Yalıtkan Kristal Sistemlerinin Büyütülmesi, Atomik Ölçekten Milimetre Ölçeğine Fiziksel Özelliklerinin Incelenmesi Ve Kristal Büyütme Işlemlerinin Geliştirilmesi OĞUZHAN GÜRLÜ 01.11.2014 01.05.2017 Yürürlükte 1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
214Z104 Polimerleşebilir Sübstitüentler İçeren Ftalosiyaninlerin İletkenlik, Gaz Sensör ve Elektrokatalitik Özellikleri ZEHRA BAYIR 01.05.2015 01.05.2017 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
214S357 Kanserli Dokunun Ultrasonografi Eşliğinde Biyopsi Metodu Ile Tayinine Uygun Polimerik Simülasyon Kiti Sentezi Ve Karakterizasyonu Ve Fantom Tasarımı BELKIZ USTAMEHMETOĞLU 15.04.2015 15.04.2017 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
114F199 Yarı-Euclid Uzaylarının Sonlu Tipten Gauss Tasvirine Ve Sıfır Ortalama Eğriliğe Sahip Alt Manifoldları (Y_Eucl2tip) NURETTİN CENK TURGAY 01.10.2014 01.04.2017 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
115F108 Dönen Gözlem Çerçevesinde Dış Elektromanyetik Alanlarla Etkileşen Dirac Ve Weyl Paçacıklarının Yarı-Klasik Kinetik Kuramı

ÖMER FARUK DAYI 01.10.2015 01.04.2017 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
113S904 Behçet Sendromlu Bireylerin Örneklerinde Protein Belirteçlerinin Tanımlanması EDA TAHİR TURANLI 15.03.2014 15.03.2017 Yürürlükte 1001 - Araştırma
215Z446 Vitamin-C Temelli Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu HAKAN DURMAZ 15.02.2016 15.02.2017 Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
113F256 Kanonik Operasyonlar Kullanarak Üç Kubit Dolaşıklığın Optimal Manipülasyonu Ve N Seviyeli Bir Kuantum Durumunun Başka Bir Kuantum Durumuna Optimal Dönüştürülmesi ALİ YILDIZ 01.01.2014 01.01.2017 Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
114C148 Elastik Olmayan Nötron Saçılma Toz Deneyleri ve Analizi
MEHMET KERİM RAMAZANOĞLU 16.12.2014 01.12.2016 Yürürlükte BİDEB-2232
114F253 Sıvı Kristallerin Emülsiyon Damlalarının Anizotropik Lazer Kaviteleri Olarak Kullanılması ALEXANDR JONAS 01.12.2014 01.12.2016 Sonuçlandı Uluslararası
115Z876 Poli(N-[3-(Dimetilamino)Propil] Metakrilamid) Hidrojellerinin Mekanik ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Iyileştirilmesi Üzerindeki Bileşimsel Etkiler CANDAN ERBİL 01.12.2015 01.12.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
113S174 Helicobacter-Aktive Regülatör B Hücreleri ile Doğal ve Hücre-Aracılı İmmün Sistem Arasındaki Fonksiyonel Etkileşimlerin Araştırılması AYÇA SAYI YAZGAN 15.10.2013 15.10.2016 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
212T017 Nörogenez Sürecinde Nükleer Faktör I Transkripsiyon Faktörlerinin İşlev Mekanizmaları ASLI KUMBASAR 15.04.2013 15.10.2016 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
114Z202 Topaklanmaya Bağlı Işıma (Aggregation Induced Emission) Uygulanarak Tiyenotiyofen, Ditiyenotiyofen ve Bor İçeren Organik Işık Yayan Materyallerin Hazırlanması TURAN ÖZTÜRK 01.10.2014 01.10.2016 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
115Z735 Renkleri Değiştirilebilen Şeffaf Polistiren Panellerinin Üretilmesi OKAN SİRKECİOĞLU 15.09.2015 15.09.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
115S146 Helicobacter Aktive Regülatör B Hücrelerinin Gen Ekspresyonunun Profillenmesi AYÇA SAYI YAZGAN 15.07.2015 15.07.2016 Yürürlükte 1002 - Hızlı Destek
115Z087 Kuraklık Altında Brachypodium Distachyon Yapraklarının Proteom Analizi GİZEM DİNLER DOĞANAY 01.06.2015 01.06.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
115Z063 2-Morfolinoetanol Gruplari Taşiyan Tetra ve Okta Sübstitüe Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel Ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi AYFER KALKAN BURAT 15.05.2015 15.05.2016 Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
115Z100 Uranil İyonlarının Seçici Tayini ve Uzaklaştırılması için Yeniden Kullanılabilir İyon-Imprint Polimerik Malzemelerin Sentezi ORHAN GÜNEY 15.05.2015 15.05.2016 Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
112T818 Yarıiletken Yüzeylerinde Metalik Nanotellerin Oluşturulması, Manipülasyonu Ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi OĞUZHAN GÜRLÜ 01.05.2013 01.05.2016 Sonuçlandı Uluslararası
213M469 Elektroaktif Ve Biyoaktif Nanofiber Matlarının Eldesi Ve Detaylı Karakterizasyonu ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ 15.03.2014 15.03.2016 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
114F491 Yb+3, Nd+3,Tm+3 Nadir Toprak İyon Katkili Y2o3-Sio2 Nanofosfor Malzemelerde Üst Enerji Dönüşüm Mekanizmasina Dayali Beyaz Işik Üretimi Ve Karakterizasyonu GÖNÜL ERYÜREK 01.03.2015 01.03.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
214M595 Çok Fonksiyonlu Manyetik Nanoparçacıkların Kanser Tedavisinde Kullanıma Hazırlanması SEVİM İŞÇİ TURUTOĞLU 01.03.2015 01.03.2016 Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
114R117 Simetrik Olmayan Metalli-Ftalosiyaninlerle Etkinleştirilmiş Tio2 Kullanarak Görünür Işıkla Sudaki Kalıcı Organik Kirleticilerin Fotokatalitik Olarak Parçalanması ALTUĞ MERT SEVİM 01.03.2015 01.03.2016 Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
214Z200 Bazı Konjuge Polimer Modifiye Elelektrot Sistemleri ve Elektrot/Elektrolit Arayüzey Davranışlarını Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi Ve Mott-Schottky Analizi . ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ 01.03.2015 01.03.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
214Z310 Siklodekstrin Fonksiyonlu Yüksek Performanslı Polibenzoksazin Sentezi ve Kendini Tamir Edebilme Özelliğinin İncelenmesi YUSUF YAĞCI 01.04.2015 01.02.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
214Z138 Sıcaklık Stresine Direnç Kazandırılmış Rhodobacter capsulatus Bakteri Suşlarının Proteomik ve Transkriptomik Düzeyde Analizi ZEYNEP PETEK ÇAKAR 15.01.2015 15.01.2016 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
114M870 Akut Yaralar Için Işlevsel Biyobozunur Yara Örtüsü Tasarımı FATMA NEŞE KÖK 01.12.2014 01.12.2015 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
114Z737 Maleik Asit Esaslı Yeni Süper-Absorbentlerin Sentezi NİYAZİ BIÇAK 01.12.2014 01.12.2015 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
113F104 Masaüstü X-Işını Görüntüleme Sisteminin Üretilmesi CENAP ŞAHABETTİN ÖZBEN 01.09.2013 01.11.2015 Sonuçlandı Uluslararası
114F251 Aluminyum-Katkılanmış Çinko Oksit (Azo) İnce Filmlerin Sol-Gel Tekniği İle Üretilmesi Ve Bunların Hibrid Güneş Pillerine Entegrasyonu HAKAN KARAAĞAÇ 15.10.2014 15.10.2015 Sonuçlandı 3001 - Başlangıç AR-GE
113Z939 Gastrik Kanser Hücre Yüzey Reseptörlerini Hedefleyen Biyomarker Ve Anti-Tümör Olarak Kullanılabilecek Yeni 12 Amino Asitlik Peptid Dizilerinin Moleküler Ve Hesaplamalı Yöntemlerle Belirlenmesi DENİZ ŞAHİN 01.04.2014 01.10.2015 Sonuç raporu kabul 3001 - Başlangıç AR-GE
113Z234 Fonksiyonel Gruplar İçeren Çok Dallanmiş Polimer Üretimi YUSUF YAĞCI 01.10.2013 01.10.2015 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
113Z309 Çok-Fonksiyonlu Ferrosenil Naftakinon Bileşiklerinin Sentezi: Eser Miktarda Su Tayini ve Seçici Katyon-Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi İSMAİL YILMAZ 01.10.2013 01.10.2015 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
5155026 Tekstil Yüzey Temizliğinde Lazer Teknolojisinin İncelenmesi SELÇUK AKTÜRK 01.07.2015 30.09.2015 Yürürlükte TEYDEB-1505
113F114 Yerel Olmayan Dalga Denkleminin Bir Fourier Spektral Yöntem Yardımıyla Sayısal İncelemesi GÜLÇİN MİHRİYE MUSLU 15.08.2013 15.08.2015 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
112T105 Nötron Yıldızı-Disk Etkileşiminin Kipleri KAZIM YAVUZ EKŞİ 01.12.2012 01.06.2015 Sonuçlandı Uluslararası
112C016 Complex Macromolecular Structures for Bio-applications by Combined Photochemical and Click Protocols SEAN DORAN 01.06.2013 31.05.2015 Sonuçlandı 2236-CoFund
112T817 İlk Dönem Evrendeki Kuantum Etkileri EMRE ONUR KAHYA 15.05.2013 15.05.2015 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
114Z030 15N İzotop İşNretlenmiş Metalli ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi ve 15N NMR'larının İncelenmesi MAKBULE KOÇAK 15.04.2014 15.04.2015 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
113F005 Yüksek enerjili ağır iyonlar ile bombardıman edilmiş grafitik yüzeylerin yapısal ve elektronik özelliklerinin incelenmesi OĞUZHAN GÜRLÜ 15.08.2013 15.02.2015 Sonuçlandı Uluslararası
113Z550 B. subtilis de, Yvfi Gen İfadesini Düzenleyen Regülatör Proteinlerinin Birbirleri Ile Etkileşim Mekanizmalarının ''Electrophoretic Mobility Shift Assay'' Metodu ile Tanımlanması AYTEN KARATAŞ 01.12.2013 01.12.2014 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
113Z591 Birleşik Tiyofen Temelli Bileşiklerin Click Reaksiyonu İle Polimerleştirilmesi, Elektronik ve Optoelektronik Özelliklerinin Araştirilmasi ve Uygulamaları TURAN ÖZTÜRK 01.12.2013 01.12.2014 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
112T793 Katı-Faz spektroskopisi ile Fe(III)-ferrozin yöntemini kullanarak bazı gıda örneklerinde toplam antioksidan tayini KADRİYE IŞIL BERKER 15.05.2013 15.11.2014 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
112M339 (Ti,Mg)N İnce Film Kaplamaların Yüzeylerinde Magnezyum Katkılı Hidroksiapatit Büyütülmesi Ve Sert Doku İmplant Malzemesi Olarak Potansiyellerinin Araştırılması FATMA NEŞE KÖK 01.11.2012 01.11.2014 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
113Z492 Fonksiyonel Alifatik Polikarbonatların Sentezi Ve Metal Içermeyen Üçlü Click Tepkimeleri Ile Türevlendirilmesi ÜMİT TUNCA 15.10.2013 15.10.2014 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
111S147 Helicobacter-Spesifik Regülatör B Hücrelerinin Moleküler Karakterizasyonu AYÇA SAYI YAZGAN 01.09.2011 01.09.2014 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
113Z462 P60-Katanin (Katna1) Geninin Regülatör Bölgelerinin Tespiti Ve P53 İle Transkripsiyonel Regülasyonunun İncelenmesi ARZU KARABAY KORKMAZ 01.09.2013 01.09.2014 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
111T052 Formation and characterization of stimuli responsive and hybrid gels and their swelling behavior and mechanical properties NERMİN ORAKDÖĞEN 15.12.2011 15.07.2014 Sonuçlandı Uluslararası
111T779 Pt/As Temelli 122-Rpt2-Xtxas2 Ve 211-Pt2-Xtxras ( R= La, Ba ; T= Ni, Fe) Bileşiklerinin Yapısal, Elektrik Ve Manyetik Özellikleri YILDIRHAN ÖNER 01.07.2012 01.07.2014 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
211T052 Tıbbi Uygulamalar için Bor İçeren Asimetrik Ftalosiyaninler AHMET GÜL 01.06.2012 01.06.2014 Sonuçlandı Uluslararası
111T126 Yeni Postmetalosen Bileşiklerin Sentezi, Karekterizasyonu, Polietilen Sentezinde Kullanilmasi Ve Yeni Polietilenlerin Fiziksel Özelliklerinin Araştirilmasi. OZAN SANLI ŞENTÜRK 01.11.2011 01.05.2014 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
211T044 Biyouyumlu, Fonksiyonel Ve Mekanik Özellikleri Ayarlanabilir Kriyojeller OĞUZ OKAY 15.04.2012 15.04.2014 Sonuçlandı Uluslararası
111T051 Fonksiyonel Polimerik Kompozit Nanoyapılı Malzemelerin Sentezi ve Detaylı Karakterizasyonu ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ 15.02.2012 15.02.2014 Sonuçlandı Uluslararası
111T075 Elektronik, Optoelektronik Ve Sensör Uygulamalar Için Donör (Dtt)-Akseptör (Bor) (D-A) İçeren Yeni Organik Materyallerin Sentezleri Ve Özelliklerinin İncelenmesi TURAN ÖZTÜRK 01.11.2011 01.11.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
112T506 Olağanüstü Hızlı Kürleşebilen Enon-Amin Fonksiyonlu Yeni Foto-aktif Polimerlerin Üretilmesi ve Yüzey Kaplama Uygulamaları NİYAZİ BIÇAK 01.07.2012 01.07.2013 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
109T646 İyileştirilmiş Mekanik Özellikler Gösteren Hidrofobik Modifiye Hidrojellerin Tasarımı OĞUZ OKAY 01.05.2010 01.05.2013 Sonuçlandı Uluslararası
110T723 Yüksek Performanslı Termosetler Olarak Fonksiyonel Benzoksazin Üretimi YUSUF YAĞCI 01.05.2011 01.05.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
109S070 tipl Skleroz'da proteomik analizler: Farklı MS klinik alt tiplerinin BOS ve serum örneklerinde protein belirteçlerinin tanımlanması EDA TAHİR TURANLI 01.02.2010 01.04.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
109T687 Nano Boyutlu Tünelleme Eklemlerinde Optik Uyarılmaların Gözlemlenmesi OĞUZHAN GÜRLÜ 01.04.2010 01.04.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
110T833 Borlu Sübstitüentler İçeren Tetrapirollerin Sentez, Karakterizasyon ve Uygulamaları AHMET GÜL 01.04.2011 01.04.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
109T679 Ultra Yüksek Vakum'da Çalışan Çok-Frekanslı Yüzeye-Değmeyen Atomik Kuvvet Mikroskobu HAKAN ÖZGÜR ÖZER 01.04.2010 01.04.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
110T261 Silikon PIN-Fotodiyot Bazlı Radon Saha Monitörlerinin Üretimi ve Bu Monitörlerin Bilimsel Amaçlı Kullanımları. CENAP ŞAHABETTİN ÖZBEN 01.01.2011 01.03.2013 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
111M787 Büyüme Faktörü Yüklü Mikrokürelerin Koaservasyon Yöntemi Ile Hazırlanması Ve Doku Mühendisliği Uygulamaları Için Polimerik Fiberlere Yerleştirilmesi FATMA NEŞE KÖK 01.02.2012 01.02.2013 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
110T434 Protein Mühendisliği Yöntemleri Ve Hesapsal Yöntemler Kullanılarak Hsp70 Isı Şok Proteininde Substrat Bağlanmasıyla Tetiklenen Allosterik Sinyal Mekanizmasının Araştırılması GİZEM DİNLER DOĞANAY 01.12.2010 01.12.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
111T616 B. Subtilis'te Mikroarray Analizi İle Basilisin Yokluğunda İstatiksel Olarak Anlamlı Ölçüde Etkilendiği Ortaya Çıkarılan Farklı Gen/Operon Sistemlerine Ait Bulguların RT-qPZR Metodu İle Doğrulanması AYTEN KARATAŞ 01.12.2011 01.12.2012 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
110T330 Şekillendirilmiş Femtosaniye Lazer Hüzmeleriyle Malzeme İşleme SELÇUK AKTÜRK 01.11.2010 01.11.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
109T638 Canlılarda Metal İyonlarının Taşınım Süreçlerinin ve Metal İyonlarına Direncin Moleküler Mekanizmalarının Saccharomyces cerevisiae Mayası Model Organizma Olarak Kullanılarak Deneysel ve Hesapsal Olarak İncelenmesi ZEYNEP PETEK ÇAKAR 01.04.2010 01.10.2012 Sonuçlandı Uluslararası
110T213 Segmentli Termoplastik Blok Kopolimerlerin Nano, Mezo, Mikro Ölçekte Modellenmesi Ve Özelliklerinin Simulasyon Yöntemleri Ile Incelenmesi MİNE YURTSEVER 01.10.2010 01.10.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
209T076 Bakteriyel Biofilm İnhibisyonunu Engellemeye Yönelik Enzim ve/veya Furanon Türevlerini Kullanarak Kaplama Yöntemlerinin Geliştirilmesi NEVİN GÜL-KARAGÜLER 01.07.2010 01.07.2012 Sonuçlandı Uluslararası
109T163 Kanserin Fotodinamik Tedavisinde Fotoalgılayıcılar Olarak Yeni Amfifilik Ftalosiyaninler MAKBULE KOÇAK 01.01.2010 01.07.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
109T608 Farklı Yöntemlerle Hazırlanmış İkili (Pt-Sn, Pt-Ni, Pt-Co) ve Üçlü (Pt-Sn-Ni, Pt-Ni-Co veya Pt-Sn-Co) Nano Boyutta Alaşım Veya Karışımların PEM Yakıt Hücrelerinde Oksijen İndirgenmesi İçin Katalitik Etkilerinin İncelenmesi FİGEN KADIRGAN 01.03.2010 01.06.2012 Sonuçlandı Uluslararası
109T803 Polimerik Kompleksler Üzerinden Kimyasal Yolla Moleküler Oksijen Depolanmasi NİYAZİ BIÇAK 01.04.2010 01.04.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T873 Amino Asitlerin, Karal Amino Asitlerin Ve Biyojenik Aminlerin Yüksek Başarılı Kapiler Elektroforetik Ayrımları Ve Gıda Ürünlerinin Kalite, Hile Ve Genetik Modifikasyon Analizine Uygulanması FATMA BEDİA BERKER 15.03.2009 15.03.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T811 Nöronlarda Mitotik Aktivasyonun Rejenerasyona Yönlendirilmesi ARZU KARABAY KORKMAZ 01.03.2009 01.03.2012 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T686 Genel Görecelik Ve Alternatif Gravitasyon Kuramlarının Astrofiziksel Sınanması KAZIM YAVUZ EKŞİ 01.03.2009 01.03.2012 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
110T566 Benzosiklobütendion Temelli Organik Moleküler Materyaller: Yeni Antrasen Türevleri BARIŞ YÜCEL 01.01.2011 01.01.2012 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
110T606 Görünür Bölge Fotolizi Kullanılarak Farklı Polimerizasyon Yöntemlerinin Dönüşümleri (Transformasyonları) Ile Blok Kopolimerlerin Sentezi YUSUF YAĞCI 01.01.2011 01.01.2012 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
109T251 Azit Ve Alkinlerin Geçiş Metali Katalizörlü 1,3-Dipolar Siklokatılma Tepkime Mekanizmalarının Kuantum Kimyasal Metodlarla İncelenmesi NURCAN TÜZÜN 01.12.2009 01.12.2011 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T715 Süpersicim Ve M-Kuramının Çeşitli Kompaktifikasyonları Ve Düaliteler AYBİKE ÖZER 01.04.2009 01.10.2011 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
108Y328 Kentsel Aerosollerin Kimyasal Karakterizasyonu SÜLEYMAN AKMAN 01.10.2009 01.10.2011 Sonuçlandı Uluslararası
108T933 Bir Zar Proteini Olan P-Glikoproteininin Yapay Lipit Zarlara Yerleştirilmesi Ve Statin Bazlı Kolesterol Düşürücü İlaçlarla Etkileşimi FATMA NEŞE KÖK 15.03.2009 15.09.2011 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T722 Yeni Sıvı Kristal Polimerlerin Sentezi Ve Elektro-Optik Özelliklerinin İncelenmesi YEŞİM GÜRSEL 01.03.2009 01.09.2011 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
107T933 Nanoyapıda Elektroaktif Polimerik İnce Filmlerin Yapımı ve Karakterizasyonu ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ 01.08.2008 01.08.2011 Sonuçlandı Uluslararası
108T941 Fosfor ve Sülfür İçeren Heterosiklik Ünitelere Sahip Çok Yönlü Pi-Konjuge Materyallerin Sentezleri ve Elektronik ve Optoelektronik Özelliklerinin İncelenmesi TURAN ÖZTÜRK 15.03.2009 15.06.2011 Sonuçlandı Uluslararası
107T680 Amonyağı Oksitleyen Arke lerin Atıksu Arıtımındaki Rolünün Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi ALPER TUNGA AKARSUBAŞI 15.04.2008 15.04.2011 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
109S296 Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Damar Mühendisliğinde Kullanılabilmek Üzere Damar Cidarı Hücre Farklılaşması HAKAN BERMEK 15.04.2010 15.04.2011 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
107T684 Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi Kullanılarak Candida methylica Formate Dehidrogenaz Enziminin Koenzim Spesifisitesinin Değiştirilmesi NEVİN GÜL-KARAGÜLER 15.03.2008 15.03.2011 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
107T811 Ferrosenil Piran ve Ferrosenil Dihidropiridin Türevlerinin Alkinlerin Paladyum-Katalizli Halkalaşma Tepkimesi İle Sentezi BARIŞ YÜCEL 15.02.2008 15.02.2011 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
106T511 Platinium Bazlı Manyetik Alaşımlarda Kendi Şeklini Hatırlama Etkisinin Araştırılması ve Karakterizasyonu BAKİ ALTUNCEVAHİR 01.01.2007 01.01.2011 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
109T552 Floresans Probe İçeren Biyobozunabilir Nanojellerin Sentezi ÜMİT TUNCA 01.01.2010 01.01.2011 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
109T569 "Electrophoretic Mobility Shift Assay" Metodu Ile, Basilisin Biyosentetik Operon Bacabcde Üzerindeki Global Regülasyon Mekanizmasının Belirlenmesi AYTEN KARATAŞ 15.11.2009 15.11.2010 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
107Y178 Petrol Döküntülerinin Deniz Ekosistemi ve Atık Sulardan Uzaklaştırılması İçin Yeni Bir Sorbent Üretimi ve Uygulaması OĞUZ OKAY 01.11.2007 01.11.2010 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T448 Yeni Elektrokimyasal Uygulamalar için Yeni Florlu Ftalosiyaninler ESİN HAMURYUDAN 01.11.2008 01.11.2010 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
107T312 Polinom Halkalarında Asal İdealerin Üreteçleri VAHAP ERDOĞDU 01.10.2007 01.10.2010 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
107T578 Shielding and absorbent panels for special purposes, based on nano-structured composites with predefined architecture and customised dielectric and EMC properties - EMROTUPAN-Belirli Dielektrik ve Magnetik Özellikte Nanoyapıda Kompozitlerden Oluşan Özel Amaçlar İçin Koruma ve Soğurma Panelleri ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ 01.08.2008 01.08.2010 Sonuçlandı Uluslararası
107T043 Poliparafenilen Bazlı Çeşitli Polimerik Nanokompozit Malzemenin Mikroyapısal Özellikleriyle Morfolojik, Mekanik, Elektronik Ve Optik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Kuantum Mekanik ve İstatistik Mekanik Yöntemlerle İncelenmesi NURCAN TÜZÜN 01.07.2007 01.07.2010 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T083 Görünür Bölge Epoksi Kürleştirmesi Ve Suda Polimerleşebilen Sistemler YUSUF YAĞCI 01.07.2008 01.07.2010 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
104T221 Nöronal Hücre İskeletinde Mikrotubüllerin Katanin ve Spastin Proteinleri İle Organizasyonu ARZU KARABAY KORKMAZ 01.04.2005 01.04.2010 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
109T025 Ferrosenil Naftakinon Türevlerinin Sentezi BARIŞ YÜCEL 01.06.2009 01.02.2010 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
105T314 Yönlendirilmiş Evrim Yolu İle Saccharomyces Cerevisiae Mayasına Birden Fazla Endüstriyel Strese Karşı Direnç Kazandırılması ve Direnç Mekanizmasının Moleküler Düzeyde Karakterizasyonu ZEYNEP PETEK ÇAKAR 01.05.2006 01.01.2010 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
107T394 Saf Polimer Lateks ve Kompozit Sistemlerin Film Oluşum Davranışlarının İncelenmesi ŞAZİYE UĞUR 01.11.2007 01.01.2010 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T288 Spastin Promotor Elementlerinin Bulunması Ve Karakterizasyonu ARZU KARABAY KORKMAZ 01.11.2008 01.11.2009 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
105T463 Kadminyum Tabanlı Kuvantum Noktalarının Analizi ve Tasarımı HİLMİ ÜNLÜ 01.05.2006 01.11.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
107M323 Baroplastik Elastomer: Plastik İşlemesi ve Geri Kazanılmasında Yeni Bir Metot METİN HAYRİ ACAR 01.11.2007 01.11.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
107T438 Karbon Nanotüp Yüzey Modifikasyonunda 1,3 Dipolar Siklo Katılma (Click) ve Diels-Alder (DA) Uygulamaları GÜRKAN HIZAL 01.10.2007 01.10.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
108T620 Şeker Pancarı Hemiselulozundan Biyobozunur Polimer Esaslı Nanokompozit Elde Edilmesi OYA ATICI 01.10.2008 01.06.2009 Sonuçlandı 1002 - Hızlı Destek
105T482 Membran ve Nöropeptidlerin " Raman Tweezers" Spektrumunun İncelenmesi GÜNAY BAŞAR 01.05.2006 01.05.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
104T206 Elektrofilik ve Nükleofilik Terminal Fosfinidinlerin Geçiş Metali Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Tepkimeleri OZAN SANLI ŞENTÜRK 01.04.2005 01.04.2009 Sonuçlandı 3501 - Kariyer
106T406 Tekstil Boyalarının Giderilmesi İçin Yeni Polimer Ve Reaktiflerin Sentezlenmesi BAHİRE FİLİZ ŞENKAL 01.10.2006 01.04.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
106T535 Bacillus subtilis'de Transkripsiyonel Düzenleyici yvfl Gen Aktivitesinin ve Dipeptid Antibiyotik Basilisin Biyosentezinin Genom ve Proteom Ölçeğinde Analizi AYTEN KARATAŞ 01.03.2007 01.03.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
106T692 Zonguldak Yöresi Kömür Madenlerinde Doğal Radyoaktivitenin Kalitatif ve Kantitatif Analizi CENAP ŞAHABETTİN ÖZBEN 01.03.2007 01.03.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T451 Gözenekli Tungsten Oksit Filmlerin Hazırlanması ve Katı Elektrokromik Cihaz Tasarımı ESRA ÖZKAN ZAYİM 01.05.2006 01.02.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
106T350 Fotopyroelektrik Yöntemle Kompleks Yapıların Isıl Karakterizasyonu SEVTAP YILDIZ ÖZBEK 01.10.2006 01.01.2009 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T246 Jellerde Nano ve Mikro Boyutlarda Bölgelerin Tasarımı OĞUZ OKAY 01.11.2005 01.11.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
106T347 Florotellurit Optik Camların Sentezi, Termal Ve Yapısal Analizi GÖNÜL ERYÜREK 01.10.2006 01.10.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
104T403 Doymamış Siklik Asetal ve Ketallerin Karbenlerle Tepkimesindeki Ürünlerin Dağılımını ve Oksonyum/Karbonyum Ylidlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Hesapsal Bir Çalışma NURCAN TÜZÜN 01.06.2005 01.10.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T367 Buzdolabında Koku Giderici Olarak Tetrapirol Türevlerinin Uygulamaları AHMET GÜL 01.05.2006 01.09.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
106T070 Karbazol/Indol ve Tiyofen/Indol Komonomerlerinden Sentezi, Polimerizasyonu ve Elektroaktif Özelliklerinin İncelenmesi BELKIZ USTAMEHMETOĞLU 01.07.2006 01.07.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
106T075 Fonksiyonel ve Lineer Polimer Sentezinde Yeni Bir Yöntem: Atom Transfer Radikal Kenetlenme YUSUF YAĞCI 01.07.2006 01.07.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T418 Enamino Karbonil Bileşiklerinin Metallo-Karben Ara Ürünlerine Karşı Reaktivitesi OLCAY ANAÇ 01.05.2006 01.05.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T395 Bazı Potansiyel Süperiletken TTF Türevi Bileşiklerin Sentezlenmesi, 1,8-Diktonlardan Halkalaşma Reaksiyon Mekanizmasının ve Süper İletkenlik Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi MİNE YURTSEVER 01.05.2006 01.05.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T160 ABCD Tipli Dört Farklı Kollu Yıldız Polimerlerin Sentezi ÜMİT TUNCA 01.01.2006 01.01.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T225 Diels-Alder Reaksiyonlarının Makromoleküler Mühendislikte Kullanımı GÜRKAN HIZAL 01.01.2006 01.01.2008 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105M049 Polietilen Aşı Kopolimerlerinin Polietilen/Kil Nanokompozitlerinin Mikro Yapısına ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi NURSELİ UYANIK 01.09.2005 01.11.2007 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
105T222 Karbon Fiber İle Güçlendirilmiş Polimerik Kompozit Malzeme: Karakterizasyon ve Uygulamaları ABDÜLKADİR SEZAİ SARAÇ 01.11.2005 01.11.2007 Sonuçlandı 1001 - Araştırma
104T347 Nanokompozitlerin Üretilmesinde Kullanılacak Ara Reaktiflerin Sentezi ve Karakterizasyonu YUSUF YAĞCI 01.05.2005 01.02.2007 Sonuçlandı 1001 - Araştırma