FIZ101EL / KIM101EL Lab. Dersleri Başlangıcı

FIZ 101EL

2023-24 Güz döneminde, FIZ101EL dersleri 09.10.2023 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için https://fizik.itu.edu.tr/haberdetay/2023/09/28/genel-fizik-laboratuvarlar%c4%b1(fiz101el)-hakk%c4%b1nda sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

In the Fall semester 2023-24, FIZ101EL classes will start on 09.10.2023.
For more information, please visit https://fizik.itu.edu.tr/haberdetay/2023/09/28/genel-fizik-laboratuvarlar%c4%b1(fiz101el)-hakk%c4%b1nda.

KIM 101EL

2023-24 Güz döneminde, KIM101EL - General Chemistry Lab dersleri 16.10.2023 tarihinde başlayacaktır.
Ayrıntılı bilgi için https://kimya.itu.edu.tr/haberdetay/2023/09/26/kim101el-genel-kimya-lab-ba%c5%9flang%c4%b1%c3%a7-kim101el-general-chemistry-lab-start sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

In the Fall semester 2023-24, KIM101EL - General Chemistry Lab courses will start on 16.10.2023.
For more information, please visit  https://kimya.itu.edu.tr/haberdetay/2023/09/26/kim101el-genel-kimya-lab-ba%c5%9flang%c4%b1%c3%a7-kim101el-general-chemistry-lab-start