FIZ 101EL

2022-23 Güz döneminde, FIZ101EL dersleri 03.10.2022 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için https://fizik.itu.edu.tr/haberdetay/2022/09/14/fiz101el-laboratuvar-dersi-hakk%c4%b1nda sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

In Fall semester 2022-23, FIZ101EL classes will start on 03.10.2022.
For more information, please visit https://fizik.itu.edu.tr/haberdetay/2022/09/14/fiz101el-laboratuvar-dersi-hakk%c4%b1nda.


KIM 101EL

2022-23 Güz döneminde, KIM101EL - General Chemistry Lab dersleri 03.10.2022 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için https://kimya.itu.edu.tr/haberdetay/2022/09/13/kim101el-genel-kimya-lab-ba%c5%9flang%c4%b1%c3%a7-duyurusu-kim101el-general-chemistry-lab-start-announcement sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

In Fall semester 2022-23, KIM101EL - General Chemistry Lab courses will start on 03.10.2022.
For more information, please visit https://kimya.itu.edu.tr/haberdetay/2022/09/13/kim101el-genel-kimya-lab-ba%c5%9flang%c4%b1%c3%a7-duyurusu-kim101el-general-chemistry-lab-start-announcement