TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2022 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve TÜBİTAK tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Program kapsamında fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen 5 proje destek almaya hak kazandı. Öğretim üyelerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler aşağıda sıralanmıştır:

Proje Yürütücüsü    Bölüm  Proje Adı 

Doç. Dr. Argun  Talat Gökçeören            
Kimya Nükleik Asit Taşıyıcı Katyonik Sentetik Vektör: Kitosan-G- Poli (N-[3-(Dimetilamino)Propil] Metakrilamit)

Prof. Dr. Ayfer Kalkan Burat

Kimya   Fotodinamik Antimikrobiyal Aktivite İnhibisyonu Ve Dna Etkileşimi İçin Yeni Florenil Sübstitüe Ftalosiyaninler

Öğr. Gör. Dr. Çağatay Altınkök
Kimya Kanserin Hipertermi Destekli  Kemoterapisinde Kullanılma Potansiyeli  Olan Altın Nano-Çubuk/Polimer Esaslı  Bir Taşıyıcı Sisteminin Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin İncelenmesi 
Doç. Dr. Özgür Akarsu Fizik Mühendisliği

Kozmolojik Uyumsuzlukları Çözmek Üzere Modifiye Kütleçekim  Kuramlarından Lscdm Tipi Kozmolojik Modellerin Elde Edilmesi 

Prof. Dr. Turan Öztürk Kimya

  Perovskite Güneş Hücreleri Ve Kapasitör Uygulamaları İçin Tiyenotiyofen Ve Ditiyenotiyofen Türevi P-Tipi Organik Yarıiletkenler