FIZ 102EL

2022 Bahar döneminde, FIZ102EL - Physics II Laboratory dersleri 07.03.2022 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için https://fizik.itu.edu.tr/haberdetay/2022/02/18/fiz-102el-laboratuvar-dersi-hakk%c4%b1nda-about-fiz-102el-laboratory-course sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

In Spring semester 2022, FIZ102EL - Physics II Laboratory classes will start on March 07, 2022.
For more information, please visit https://fizik.itu.edu.tr/haberdetay/2022/02/18/fiz-102el-laboratuvar-dersi-hakk%c4%b1nda-about-fiz-102el-laboratory-course.


KIM 101EL

2022 Bahar döneminde, KIM101EL - General Chemistry I Lab dersleri 28.02.2022 tarihinde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için https://kimyahavuz.itu.edu.tr/kim101el sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

In Spring semester 2022, KIM101EL - General Chemistry I Lab courses will start on February 28, 2022.
For more information, please visit https://kimyahavuz.itu.edu.tr/kim101el.