Fakültemiz Fizik Mühendisliği Bölümü için ilan edilen Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuruda bulunan adaylar için “İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları’nın (2018) 2.7 maddesinde belirtilen, 28.11.2019 gün ve 1257 sayılı Üniversite Yönetim Kurulunda alınan karar uyarınca yapılacak İngilizce Semineri 29.12.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da, elektronik ortamda (Çevrimiçi- Zoom platformu ile) yapılacaktır. Elektronik ortam bilgilendirmesi (Zoom Linki) Dekanlık tarafından e-posta ile paylaşılacaktır.