TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2021 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve TÜBİTAK tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Program kapsamında fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen 6 proje destek almaya hak kazandı. Öğretim üyelerimizi kutlar başarılarının devamını dileriz.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler aşağıda sıralanmıştır:

Proje Yürütücüsü    Bölüm  Proje Adı 
Doç. Dr. A. Savaş Arapoğlu
Fizik Mühendisliği Kozmolojik Faz Geçişleri ve Kütleçekim Dalgaları

Doç. Dr. Aybike Özer

Matematik Sicim Düaliteleri, Genelleştirilmiş Geometri ve Süperkütleçekim ve Kozmolojide Yeni Çözümler

Doç. Dr. Mehmet Özkan
Fizik Mühendisliği Relativistik Olmayan Kabuk-Dışı Süperkütleçekim
Prof. Dr. M. Altan Çakır Fizik Mühendisliği

Derin Öğrenme ile Üst Kuark Çiftlerinin Spin-Spin Korelasyon ve Polarizasyon
Özelliklerine Dayalı Yeni Fizik Arayışları


Prof. Dr. Oğuz Okay Kimya

Kendini-Onarma, Şekil-Hafıza, Sualtı Yapışkanlık ve Ortam Sıcaklığına Bağlı Ayarlanabilir Mekanik Özelliklere Sahip Organohidrojellerin Sentezi

Prof. Dr. Cenap Ş. Özben Fizik Mühendisliği

Radon Konsantrasyonun Marmara Bölgesi’ndeki Fay Zonlarında IOT Donanımlı Yerli Radon Detektörleri ile İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Depremlerin Önceden Tahmininde Kullanılabilirliğinin Güncel Yöntemlerle Araştırılması