xxx492/E Bitirme Çalışması dersini başarmış ya da 2020 Bahar yarıyılında bu derse kayıtlı öğrenciler için Covid-19 salgını nedeniyle 2020 Bahar yarıyılında uygulanacak staj esaslarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Uzaktan Staj Esasları
Bu esaslar hakkındaki soru(n)larınız için yardım bileti oluşturabilirsiniz.

Buna göre yapılacak uzaktan staj kapsamları aşağıdaki gibidir.
Fen-Edebiyat Fakültesi Uzaktan Staj Kapsamı

Bitirme Çalışması dersini henüz almamış öğrenciler ise İTÜ Staj Genel Esasları çerçevesinde staj yapabilirler; ancak pandemi süreci nedeniyle öncelikli olarak yukarıdaki uzaktan staj kapsamında çevrimiçi staj yapmaları önerilmektedir. Bu seçeneği tercih etmeyen öğrencilerimiz stajlarını daha sonra yapabilirler ya da salgının getirmiş olduğu risklerin bilincinde olarak yüz yüze staj yapabilirler.

Pandemi Dönemi Staj Başvuru Kuralları