215

ÖZGÖREV - ÖZGÖRÜŞ

Özgörev

Öğretim üyelerinin sürekli gelişim prensibi içinde uluslararası düzeyde eğitim ve bilimsel araştırmalar yapan, diğer araştırma merkezleri ve üniversiteler ile birlikteliği bulunan, öğrencilerini ulusal ve uluslararası düzeyde endüstri ve araştırma-geliştirme kurumlarında bilgi ve teknoloji üretimine yönelik hizmetler verebilecek özveri ve özgüvene sahip gençler olarak yetiştirmek ve İTÜ’nün gelenek ve değerlerini ilke edinerek üniversitenin politikalarını izleyen, geliştiren ve yeniliklerine önderlik eden araştırmaların odağı olmaktır.

Özgörüş

Öğrencilerine kendi kendine yeterli olmayı öğreten, temel ve uygulamalı bilim dallarında lisans, lisansüstü ve doktora eğitimi veren ve ulusal ve uluslararası seviyede kabul gören niteliklere sahip ve ülkemiz ve dünya geleceğinin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten genç araştırmacıları yetiştiren bir eğitim, yenilikçi, girişimci, çok disiplinli araştırmalara önderlik eden bir araştırma kurumu olmaktır.