215

FAKÜLTE KOMİSYONLARI


FAKÜLTE KALİTE VE AKREDİTASYON
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fakülte Sekreteri: Selami Bingöl
Kalite Temsilcisi: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Dokümantasyon: Akın Polat
Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Doç. Dr. Ayşe Özdemir
Doç. Dr. Ceren Çıracı
Doç. Dr. Hakan Özgür Özer
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu (Başkan)
BÖLÜM KALİTE VE AKREDİTASYON
Matematik Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu (Başkan)
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Hakan Karaağaç
Doç. Dr. Hakan Özgür Özer (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Er
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Ayşe Özdemir (Başkan)
Doç. Dr. Bünyamin Karagöz
Dr. Öğr. Üyesi Ferah Çalışır
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Prof. Dr. Aytekin Çökelez
Prof. Dr. Tuncay Zorlu (Başkan)
Doç. Dr. Ebubekir Ceylan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler
Doç. Dr. Ceren Çıracı (Başkan)
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök

FAKÜLTE AR-GE
Dekan: Prof. Dr. Neşe Özdemir
AR-GE'den Sorumlu Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu 

BÖLÜM AR-GE
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tolga Birkandan
Doç. Dr. Oğuzhan Gürlü
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Turan Öztürk
Doç. Dr. Hakan Durmaz
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çalkıvik
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
AR-GE'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta


FAKÜLTE EĞİTİM
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
Prof. Dr. Fatma Özdemir (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Prof. Dr. Haluk Özbek
Doç. Dr. A. Savaş Arapoğlu
Doç. Dr. Tolga Birkandan (Başkan)
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
Prof. Dr. Candan Erbil (Başkan)
Prof. Dr. Naciye Talınlı (Başkan)
Doç. Dr. Nermin Orakdöğen
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Prof. Dr. Aytekin Çökelez (Başkan)
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar (Başkan)
BÖLÜM EĞİTİM
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Prof. Dr. Fatma Özdemir (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Kırış
Doç. Dr. Atabey Kaygun
Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. A. Savaş Arapoğlu
Prof. Dr. Ali Yıldız
Prof. Dr. Haluk Özbek
Doç. Dr. A. Levent Subaşı
Doç. Dr. Sevim İşçi Turutoğlu
Doç. Dr. Tolga Birkandan (Başkan)
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Nurcan Tüzün
Prof. Dr. Bedia Erim Berker
Prof. Dr. Candan Erbil (Başkan)
Prof. Dr. Esin Hamuryudan
Prof. Dr. Naciye Talınlı (Başkan)
Doç. Dr. Nermin Orakdöğen
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Aytekin Çökelez (Başkan)
Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Serdar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatma Neşe Kök
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar (Başkan)

AKADEMİK ATAMA, YÜKSELTME VE İNCELEME
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
Prof. Dr. İbrahim Kırat (Başkan)
Prof. Dr. Aytekin Çökelez
Doç. Dr. A. Savaş Arapoğlu
Doç. Dr. Ahmet Kırış
Doç. Dr. Cihangir Özemir
Doç. Dr. Erdem Yavuz
Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
Doç. Dr. Fatma Gülay Acar
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök
Doç. Dr. Hasan Karataş
Doç. Dr. Nevin Öztekin
Doç. Dr. Seden Beyhan
Dr. Öğr. Üyesi Halil Bayraktar

BURS
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Prof.Dr. Nazmi Postacıoğlu
Doç. Dr. Ayfer Kalkan Burat (Başkan)
Doç. Dr. Güler Arsan
Doç. Dr. Seda Aksoy Esinoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta

FAKÜLTE STAJ
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Doç. Dr. Barış Kışkan
Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay
Doç. Dr. Yakup Hundur
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
BÖLÜM STAJ
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Ergün Yaraneri
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Fuat Ergezen
Fizik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Yakup Hundur (Başkan)
Doç. Dr. Emre Onur Kahya
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Güngörmez
Kimya Bölümü
Doç. Dr. Barış Kışkan (Başkan)
Doç. Dr. Erdem Yavuz
Doç. Dr. İbrahim Özçeşmeci
Doç. Dr. Seden Beyhan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay (Başkan)
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök
Doç. Dr. Ceren Çıracı

ÇAP - YANDAL
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
ÇAP
Prof. Dr. Oya Atıcı (Başkan)
Prof. Dr. Zeynep Petek Çakar
Doç. Dr. Tolga Birkandan
Araş. Gör. Dr. Eti Mizrahi
YANDAL
Prof. Dr. Mustafa Özcan (Başkan)
Doç. Dr. Atabey Kaygun
Doç. Dr. M. Altan Çakır
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta

YATAY GEÇİŞ - NAKİL VE İNTİBAK - AF​
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Prof. Dr. Orhan Güney (KIM)
Prof. Dr. Tuncay Zorlu (ITB)
Doç. Dr. Aslı Öğüt Erbil (ITB)
Doç. Dr. Ceren Çıracı (BIO)
Doç. Dr. Gülçin Mihriye Muslu (MAT)
Doç. Dr. Hakkı Tunçay Özer (FIZ)
Doç. Dr. İbrahim Volkan Kumbaracı (KIM)
Doç. Dr. Sevim İşçi Turutoğlu (FIZ)
Doç. Dr. Şaziye Uğur (FIZ)
Doç. Dr. Şebnem Sesalan (KIM) (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi İrma Hacınlıyan (MAT)
Öğr. Gör. Dr. Sultan Erdoğan Demir (MAT)

ERASMUS - SOCRATES
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Doç. Dr. Aslı Kumbasar (Koordinatör)
Doç. Dr. Barış Yücel
Doç. Dr. Ersin Özuğurlu
Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay
Doç. Dr. Mehmet Kerim Ramazanoğlu
Doç. Dr. Mehmet Özkan
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Dr. Öğr. Üyesi Onur Alptürk

BOLOGNA SÜRECİ
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Prof. Dr. Nevin Gül Karagüler
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Doç. Dr. Ayşe Daut Özdemir
Doç. Dr. Ahmet Levent Subaşı
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Dr. Öğr. Üyesi Esin Etel Gidon (Koordinatör)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan

LOJMAN
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
Doç. Dr. Ali Ercengiz
Doç. Dr. Fatma Gülay Acar
Doç. Dr. Umut Uzer
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Balta
Dr. Öğr. Üyesi Ferah Çalışır

MEZUNLARLA İRTİBAT - TANITIM
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fakülte Sekreteri Selami Bingöl
Personel (Öğrenci İşleri): Aynur Salan
Personel (Öğrenci İşleri): Pervin Dursun
Prof. Dr. Cem Güçlü
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök
Doç. Dr. Gönül Yapar (Başkan)
Doç. Dr. Hakan Karaağaç
Araş. Gör. Evren Tanrıöver
Araş. Gör. (MAT)
Araş. Gör. (MAT)
Araş. Gör. (FIZ)
Araş. Gör. (FIZ)
Araş. Gör. (KIM)
Araş. Gör. (KIM)
Araş. Gör. (BIO)
Araş. Gör. (BIO)
Araş. Gör. (ITB)

ÜNİVERSİTE TANITIM
Matematik Bölümü
Doç. Dr. Burcu Tunga
Doç. Dr. Melike Seher Aydoğan
Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Fizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ahmet Togo Giz
Prof. Dr. Kerem Cankoçak
Doç. Dr. Altan Çakır
Doç. Dr. Özgür Akarsu
Doç. Dr. Tolga Birkandan
Kimya Bölümü
Prof. Dr. Belkıs Ustamehmetoğlu
Doç. Dr. Abdullah Aydoğan
Doç. Dr. Hakan Durmaz
Doç. Dr. Seden Beyhan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Prof. Dr. Eda Tahir Turanlı
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök

AFET VE ACİL DURUM BİRİMİ
ATIK (KİMYASAL-BİYOLOJİK-TIBBİ) VE HURDA BİRİMİ
Dekan: Prof. Dr. Neşe Özdemir
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fakülte Sekreteri: Selami Bingöl
Fakülte Bina İdare Amiri: M. Ekmel Altop
Kimya Bölümü Laboratuvarları Bina İdare Amiri: Muharrem Suat Uğurlu
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Selma Özdemir
İdari Personel (Özlük İşleri): Çidem Çelik Güler
İdari Personel (Öğrenci İşleri): Aynur Salan
Teknisyen (Elektrik İşleri): Oktay Karcıoğlu
Teknisyen (Mekanik İşleri): Necati Yıldırım
Matematik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Kimya Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
MOBGAM Müdürü: Prof. Dr. Bülent İnanç
Öğr. Gör. Dr. Armağan Atsay
Öğr. Gör. Dr. Dilek Özyurt
Öğr. Gör. Dr. Tansu Ersoy
AFET VE ACİL DURUM BİRİMİ (Bölümler)
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün (Matematik)
Doç. Dr. Demet Kaya Aktaş (Fizik Mühendisliği)
Doç. Dr. İbrahim Özçeşmeci (Kimya)
Doç. Dr. Umut Uzer (İnsan ve Toplum Bilimleri)
Prof. Dr. Hakan Bermek (Moleküler Biyoloji ve Genetik)
ATIK (KİMYASAL-BİYOLOJİK-TIBBİ) VE HURDA BİRİMİ (Bölümler)
Matematik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
Araş. Gör. Evren Tanrıöver
Fizik Mühendisliği Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Doç. Dr. Baki Altuncevahir
Doç. Dr. Oğuzhan Gürlü
Öğr. Gör. Dr. Tansu Ersoy
Kimya Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
Prof. Dr. Metin Hayri Acar
Doç. Dr. Bünyamin Karagöz
Öğr. Gör. Dr. Armağan Atsay
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Doğan
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
Prof. Dr. Hakan Bermek
MOBGAM
Müdür: Prof. Dr. Bülent İnanç
Doç. Dr. Ceren Çıracı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Dekan: Prof. Dr. Neşe Özdemir
İdari İşlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı: Doç. Dr. Esra Alveroğlu Durucu
Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı:Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Fakülte Sekreteri: Selami Bingöl
Fakülte Bina İdare Amiri: M. Ekmel Altop
Kimya Bölümü Laboratuvarları Bina İdare Amiri: Muharrem Suat Uğurlu
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Selma Özdemir
İdari Personel (Özlük İşleri): Çidem Çelik Güler
İdari Personel (Öğrenci İşleri): Aynur Salan
Teknisyen (Elektrik İşleri): Oktay Karcıoğlu
Teknisyen (Mekanik İşleri): Necati Yıldırım
Matematik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu
Fizik Mühendisliği Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Sevtap Yıldız Özbek
Kimya Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gürkan Hızal
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tuncay Zorlu
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Bülent İnanç
MOBGAM Müdürü: Prof. Dr. Bülent İnanç
Öğr. Gör. Dr. Armağan Atsay
Öğr. Gör. Dr. Dilek Özyurt
Öğr. Gör. Dr. Tansu Ersoy
İSG Fakülte Koordinatörü
Prof. Dr. Okan Sirkecioğlu
İSG Bölüm Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Saadet Seher Özer (Matematik)
Doç. Dr. Baki Altuncevahir (Fizik Mühendisliği)
Prof. Dr. Okan Sirkecioğlu (Kimya)
Prof. Dr. Aytekin Çökelez (İnsan ve Toplum Bilimleri)
Doç. Dr. Fatma Neşe Kök (Moleküler Biyoloji ve Genetik)