215

YÖNETİM

Prof. Dr. Bülent İNANÇ
Görev
Dekan V. / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon
0212 285 3340 (dekanlık) 
E-posta
inancbulent@itu.edu.tr

 Prof. Dr. Esra ALVEROĞLU DURUCU
Görev  Dekan Yardımcısı / Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon  0212 285 3340 (dekanlık)
E-posta  alveroglu@itu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Saim GÜNAY
Görev
Dekan Yardımcısı / Kimya Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon
0212 285 3340  (dekanlık)
E-posta
gunayuf@itu.edu.tr


Selami BİNGÖL
Görev
Fakülte Sekreteri
Telefon
0212 285 3431
E-posta
bingols@itu.edu.tr

Zuhal ARSLAN
Görev
Dekan Sekreteri
Telefon
0212 285 3340
E-posta
arslanz1@itu.edu.tr


Fakülte Yönetim Kurulu 
Prof. Dr. Bülent İNANÇ
Prof. Dr. Aydan TURANLI
Prof. Dr. Fatma ÖZDEMİR
Doç. Dr. Ayfer KALKAN BURAT
Doç. Dr. Gülcemal YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Bülent BALTA

Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Araş. Gör. Alican TOPALOĞLU

Öğrenci Temsilcisi
Bir önceki öğrenci temsilcisi 2019 Bahar dönemi sonunda mezun olduğundan ve YÖK'ün 18.10.2018 tarihli ve 97354392-661.99-E.79433 sayılı yazısı uyarınca, yeni seçim sürecinin belirlenmesi beklenmektedir.

Senato Üyesi
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Fakülte Kurulu 
Prof. Dr. Bülent İNANÇ
Prof. Dr. Samet Yücel KADIOĞLU
Prof. Dr. Sevtap YILDIZ ÖZBEK
Prof. Dr. Gürkan HIZAL
Prof. Dr. Tuncay ZORLU
Prof. Dr. Hacer Ayşen ÖNEN
Prof. Dr. Haluk ÖZBEK
Prof. Dr. Zehra BAYIR
Doç. Dr. Tolga BİRKANDAN
Doç. Dr. Halil BAYRAKTAR
Dr. Öğr. Üyesi İzzet GÖKSEL