215

06
Oca 2021
Öğretim Üyesi İlanı Hk.

31.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Fakültemiz Öğretim Üyesi alımı ilanına başvuru yapmak için gerekli olan Dekan onaylı İTÜ Akademik Personel Yükseltme ve Atama Bilgi Formu Yayın Puanlama Tablosunun temini ve izlenecek diğer prosedürler için, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Saim Günay'dan (gunayuf@itu.edu.tr) bilgi alınması gerekmektedir.