215

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Üniversitemizin genç ve dinamik bölümlerinden biri olan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, yaptığı araştırmalarla, ülkemizin bu alanda önemli bir birikime sahip olması adına yaşamın temel prensiplerini moleküler düzeyde anlamayı ve diğer disiplinlerle birlikte çalışarak bu bilgiyi; tıp, tarım, gıda, çevre ve endüstri gibi pek çok alanda uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemektedir.

Bu programı seçen öğrencilerimiz; bakteri-maya genetiği, insan genetiği, moleküler immünoloji, protein yapı ve dinamiği, çevre mikrobiyolojisi, nörobiyoloji, moleküler modelleme gibi temel bilim çalışmalarının yanı sıra; biyomalzemeler, biyonanoteknoloji, enzim biyoteknolojisi, protein mühendisliği gibi disiplinlerarası ve uygulamalı araştırmalar yapabilmektedirler. Temel fen bilimleri derslerinin yanı sıra genel biyoloji, mikrobiyoloji, moloküler biyoloji, genetik, moleküler genetik, biyokimya, biyoteknoloji, immünoloji gibi alan dersleri alan öğrencilerimiz; İTÜ Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji ve Genetik Araştımaları Merkezi’nin (MOBGAM) geniş olanaklarından yararlanmaktadırlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı’nı başarıyla bitiren öğrenciler; ilaç şirketlerinde klinik çalışmalarında görev almanın yanında biyoteknolojk ilaç sektöründe, biyoteknoloji firmalarında, genetik laboratuvarlarında ve tüp bebek merkezleri gibi kurumlarda çalışma olanağı bulmaktadırlar.Bölümün internet sayfası: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Araştırma Konuları

Bakteri Genetiği Hesaplamalı Biyoloji
Biyonanoteknoloji İnsan Genetiği
Biyomateryaller Kök Hücre Çalışmaları
Biyomineralizasyon Maya Genetiği
Biyosensörler Metabolik Mühendislik
Biyoteknolojik ilaçlar Mikrobiyal Biyoteknoloji
Çevre Biyoteknolojisi Moleküler İmmünoloji
Doku Mühendisliği Nörobiyoloji
Enzim Biyoteknolojisi Protein Mühendisliği
Fermentasyon Teknolojisi Sistem Biyolojisi