215

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 1998 yılında İ.T.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde programı büyük ölçüde moleküler biyoloji ve genetik ağırlıklı olan Biyoloji Bölümü olarak kurulmuş ve bu bölüme 1999 yılında 22 öğrenci kaydolmuştur. Biyoloji Bölümü; ÖSYM’de tercih yapma aşamasında olan öğrencilerden gelen yoğun talep göz önüne alınarak ve Üniversitemiz Senatosunun teşvik ve desteği ile programını revize ederek 2000 yılı Ocak ayında Yüksek Öğretim Kurumu’nun da onaylamasıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne dönüşmüştür.

Bölümün internet sayfası: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü