215

MAT

MATEMATİK

Matematik Mühendisliği

Yaşamın her anı sayıların dengesi üzerine kuruludur. Hayatın temeli olan sayılara odaklanan Matematik Mühendisliği Programı, kuramsal ve uygulamalı matematik, mühendislik ve ekonomi problemlerinin matematiksel çözümü konularında eğitim vermekte ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır. Matematik dersleri ve mühendislik formasyonunu sağlayan zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra bilgisayar ve finans konularında uygulamalı dersler verilen programda öğrenciler; bilimsel problemleri tanımlayıp modelleme ve çözümleyebilme yeteneği kazanmaktadırlar.

Bölüm mezunları akademinin yanı sıra finans, bankacılık, savunma sanayi araştırma laboratuvarları, sigortacılık, sağlık, ilaç, gıda, hazır giyim ve bilişim sektörleri gibi farklı iş alanlarında çalışmaktadırlar. Bölümün internet sayfası: Matematik Mühendisliği