215

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Fizik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği Programı, fizik biliminin sağladığı kuramsal ve deneysel bilginin mühendislik formasyonu ve programlama teknikleriyle birleştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bölümde, ulusal ve uluslararası işbirliklerle; yoğun madde fiziği, nükleer fizik, parçacık fiziği, atom ve molekül fiziği, matematiksel fizik, kütleçekim, kozmoloji, astrofizik ve istatistiksel fizik gibi alanlarda kuramsal, deneysel ve hesaplamalı araştırmalara imza atılmaktadır. Fizik Mühendisliği Bölümü’nde, Çapraz Bağlı Malzemeler, Dielektrik Spektroskopi, Elektrokimyasal Kaplama ve Karakterizasyon, Hesaplamalı Reoloji, Lazer Malzeme Sentezi ve Optik, Manyetik Malzeme, Manyetizma ve Düşük Sıcaklıklar, MOSpekt-Moleküler Spektroskopi, Nano Boyutta Yüzey Bilimi, Nanomekanik, Nanosem, Nükleer Fizik, Reolojik Ölçümler ve Nanokompozit Üretim, Sıvı Kristal, Spektroskopi ve Yüksek Enerji Astrofiziği laboratuvarları bulunmaktadır.

Fizik Mühendisliği Lisans Programı’nda öğrenim gören öğrenciler, bölümde ve üniversitemizdeki diğer mühendislik bölümleri bünyesinde açılan seçmeli dersler sayesinde istedikleri konularda uzmanlaşma şansı bulabilmektedirler. Bu sayede öğrenciler, temel bilimler ve çeşitli mühendislik dallarında, yurtiçi ve yurtdışında saygın kurumlarda lisansüstü eğitim alabilmekte, akademik çalışmalar yürütebilmekte ve sağlıktan elektroniğe, bilişimden finansa uzanan geniş bir yelpazede kariyer fırsatları yakalayabilmektedir.Bölümün internet sayfası: Fizik Mühendisliği