215

TÜBİTAK Projeleri

Proje No Proje Adı  Başlangıç ve Bitiş Tarihi 
 109 S 070
Multipl Skleroz’da Proteomik Analizler: Farklı MS Klinik Alt Tiplerinin BOS ve Serum Örneklerinde Protein Belirteçlerinin Tanımlanması
01.02.2010/ 01.02.2013
 109 T 105
Metal Nanotellerin Mekanik, Termodinamik ve Elektronik Özellikleri
15.02.2010/
 109 T 163
Kanserin Fotodinamik Tedavisinde Fotoalgılayıcılar Olarak Yeni Amfifilik Ftalosiyaninler
01.01.2010/
01.07.2012
 109 T 552 Floresans Probe İçeren Biyobozunabilir Nanojellerin Sentezi
01.01.2010/
01.01.2011
 109 T 803 Polimerik Kompleksler Üzerinden Kimyasal Yolla Moleküler Oksijen Depolanmasi
01.04.2010/
01.04.2012
 109 T 638 Canlılarda Metal İyonlarının Taşınım Süreçlerinin ve Metal İyonlarına Direncin Moleküler Mekanizmalarının Saccharomyces Cerevisiae Mayası Model Organizma Olarak Kullanılarak Deneysel ve Hesapsal Olarak İncelenmesi 
01.04.2010/
01.10.2012
 109 T 679 Ultra Yüksek Vakum’da Çalışan Çok-Frekanslı Yüzeye-Değmeyen Atomik Kuvvet Mikroskobu 
01.04.2010/
01.04.2013
 109 S 296 Kordon Kanı Mezenkimal Hücrelerinden Damar Mühendisliğinde Kullanılabilmek Üzere Damar Cidarı Hücre Farklılaşması 
15.04.2010/
15.04.2011
 109 T 608 Farklı Yöntemlerle Hazırlanmış İkili (Pt-Sn,Pt-Ni,Pt-Co) ve Üçlü (Pt-Sn-Ni, Pt-Ni-Co veya Pt-Sn-Co) Nano Boyutta Alaşım veya Karışımların PEM Yakıt Hücrelerinde Oksijen İndirgenmesi İçin Katalitik Etkilerinin İncelenmesi 
01.03.2010/
01.03.2012
 109 T 687 Nano Boyutlu Tünelleme Eklemlerinde Optik Uyarılmaların Gözlemlenmesi 
01.04.2010/
01.04.2013
 109 T 646 İyileştirilmiş Mekanik Özellikler Gösteren Hidrofobik Modifiye Hidrojellerin Tasarımı 
01.05.2010/
01.05.2013
 209 T 076 Bakteriyel Biofilm İnhibisyonunu Engellemeye Yönelik Enzim ve/veya Furanon Türevlerini Kullanarak Kaplama Yöntemlerinin Geliştirilmesi 
01.07.2010/
01.07.2012
 110 T 213 Segmentli Termoplastik Blok Kopolimerlerin Nano, Mezo, Mikro Ölçekte Modellenmesi ve Özelliklerinin Simulasyon Yöntemleri ile İncelenmesi 
01.10.2010/
01.10.2012
 110 T 527 Yeni Tip Suda Çözünür Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi 
01.10.2010/
01.10.2011
 110 T 330 Şekillendirilmiş Femtosaniye Lazer Hüzmeleriyle Malzeme İşleme 
01.11.2010/
01.11.2012